Ernæringsterapi

Kost

Ernæringsterapi er behandling af sygdomme og fremme af sundhed ved hjælp af kost og kostomlægning.

Kost og ernæring er naturlige indgangsvinkler til vedligeholdelse og genoprettelse af velvære og sundhed, fordi kosten bidrager med nødvendige byggesten til det daglige liv, livskraft og energi.

Ved at udrense og aflaste kroppen, erstatte og forny reserver af nødvendige fødeemner som essentielle fedtsyrer, fibre, komplekse kulhydrater, vitaminer og mineraler, er ernæringsterapien således et vigtigt redskab til forbedring af basale organfunktioner.

Ofte er det netop nedsat eller ændret organfunktion, for eksempel i fordøjelsen, som er den underliggende årsag til symptomer helt andre steder i kroppen – hovedpine, hudproblemer, overfølsomhed, astma, gigt mm.

Behandling ved hjælp af kost og kostomlægning udføres også af autoriseret sundhedspersonale, f.eks. kliniske diætister, men med en anden indgangsvinkel end den alternative behandlingsform ernæringsterapi, som praktiseres af Danske Ernæringsterapeuter DET.

Ernæringsterapi sigter mod at behandle problemer i kroppens grundlæggende funktioner, som f.eks. problemer med fordøjelsen eller nedsat immunforsvar. Ernæringsterapeuter mener, at problemer eller lidelser i grundlæggende funktioner i kroppen kan medføre sygdomme eller tilbagevendende symptomer.

I behandlingen ser ernæringsterapeuter på om kroppen:

  • Skal udrenses eller aflastes, f.eks. ved at udelade visse fødevarer fra kosten som kaffe, sukker eller kød, eller ved hjælp af livsstilsændringer, som f.eks. mere motion og søvn
  • Har behov for at få tilført næringsstoffer, f.eks. essentielle fedtsyrer, fibre, enzymer, vitaminer og mineraler.

Tilførslen af næringsstoffer sker primært via kosten, men ernæringsterapeuten kan også supplere behandlingen med kosttilskud og naturmedicin.

Ernæringsterapi inddrager psykiske og følelsesmæssige forhold i behandlingen. Ved hjælp af livsstilsændringer hos klienten søger ernæringsterapeuten at ændre de psykiske og følelsesmæssige faktorer, som ernæringsterapeuter vurderer, også påvirker klientens tilstand. Psykisk velvære og livsglæde har stor indflydelse på kroppens funktion, og ved at fokusere på ressourcer og personen som helhed, ikke kun på dysfunktionen, opnås større effekt og overskud.

Ernæringsterapi inddrager også erfaringsbaseret viden om energiflow som f.eks. kendes fra traditionel kinesisk medicin. Urtemedicin og kosttilskud kan anvendes supplerende i vejledningen, men ernæringsterapeutens fornemste opgave er at hjælpe klienten på den enklest mulige måde.

Er der grund til at få foretaget undersøgelser og analyser, benyttes først og fremmest sundhedsvæsenets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi.

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen DET – Danske Ernæringsterapeuter, lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring. Se uddannelseskrav.

Hvad bruges ernæringsterapi til?

Ifølge ernæringsterapeuter bruges ernæringsterapi forebyggende, til generel sundhedsfremme og velvære samt ved sygdomme som eksempelvis:

  • Allergi og eksem
  • Fordøjelsesproblemer og betændelse i tarm
  • Gigt
  • Migræne
  • Hormonelle lidelser, f.eks. fertilitetsproblemer og PCO.

Ifølge ernæringsterapeuter bruger mange kræftpatienter ernæringsterapi sideløbende med konventionel kræftbehandling.

Ernæringsterapi i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandlingen med ernæringsterapi foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af ernæringsterapi og hvordan du finder en ernæringsterapeut.

Hvordan foregår behandling med ernæringsterapi?

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved ernæringsterapi

Find en ernæringsterapeut

Virker ernæringsterapi?

Stærke vitaminer og mineraler, naturmedicin og kosttilskud indgår ofte som en del af behandlingen med ernæringsterapi.

Se hvad den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane konkluderer om effekten af naturmedicin og kosttilskud samt vitaminer og mineraler.

Effekt af naturmedicin og kosttilskud

Effekt af vitaminer og mineraler 

Ernæringsterapien har siden midten af 80’erne fundet genklang blandt en hastigt voksende gruppe amerikanske forskere og læger, som arbejder med ”funktionel medicin”. Gennem konference-deltagelse og faglig ajourføring henter danske ernæringsterapeuter således seneste nyt hjem fra den internationale forskning i ernæring, biokemi og helhedsorienteret sygdomsbehandling.