Kinesiologi

Muskeltest

I kinesiologien ses mennesket som bestående af kroppen, bevidstheden og tankerne, følelserne og meridian-energien.
De forskellige dele påvirker hinanden indbyrdes. Det betyder at et symptom på ét område kan have sin årsag i et andet område. Et dagligdags eksempel er, når man får ondt i maven af nervøsitet.

Meridianer

I den kinesiologiske behandling, kaldet afbalancering, arbejdes der med energibaner/meridianer. Meridianerne trans­porterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødven­dige energi.


Kinesiologi er en metode, hvor man bruger en såkaldt muskeltest til at finde frem til en diagnose (ubalancer i kroppens energi) og en behandling (afbalancering af ubalancer). Ifølge kinesiologien lagres et menneskes gode og dårlige oplevelser i kroppen som en slags kropshukommelse. Kinesiologer mener at kunne få adgang til denne kropshukommelse via en muskeltest.

Kinesiologisk muskeltest

Der er flere typer af muskeltest. En type muskeltest foregår ved, at klienten holder sin arm eller sit ben ud fra kroppen. Kinesiologen presser armen eller benet i en bestemt retning for at teste en specifik muskel. Kan klienten holde armens eller benets stilling, betyder det, at den pågældende meridian, som musklen er knyttet til, er i energimæssig balance; kan klienten derimod ikke holde stillingen, er det et tegn på ubalance i meridianen.

Kinesiologen bruger også muskeltesten til at finde frem til, hvordan ubalancerne skal afbalanceres, dvs. hvordan energien i den pågældende meridian kan bringes tilbage til et for kroppen korrekt energiniveau.

Teknikker til afbalancering kan eksempelvis være:

  • Massage af akupunkturpunkter
  • Mentale teknikker
  • Fysiske øvelser
  • Naturmedicin
  • Kostråd.

Hvad bruges kinesiologi til?

Ifølge kinesiologer bliver kinesiologi brugt forebyggende, til generel fremme af sundhed og velvære samt ved lidelser som eksempelvis:

  • Overfølsomhedsreaktioner og allergi
  • Indlæringsvanskeligheder og ADHD
  • Eksamensangst, stress
  • Muskelspændinger og hovedpine. 

Kinesiologi i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandling med kinesiologi foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af kinesiologi og hvordan du finder en kinesiolog.

Hvordan foregår kinesiologi?

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved kinesiologi

Find en kinesiolog

Virker kinesiologi?

Der findes på nuværende tidspunkt ingen oversigtsartikler om effekten af kinesiologi i den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane.

ViFAB holder løbende øje med, om Cochrane-biblioteket offentliggør nyt på området.

Om Cochrane-biblioteket