Forskning

Virker det? Det er spørgsmålet, som brugere og sundhedsfagligt personale oftest stiller i forhold til det alternative behandlingsområde.

Svaret på om "det virker" kan afhænge af, hvilke krav man stiller til den videnskabelige dokumentation dvs. evidensen. Nogle typer af videnskabelig dokumentation, f.eks. "systematiske reviews", anses for at være mere tungtvejende dokumentation for en effekt end andre typer.

"Systematiske reviews" er artikler som samler og vurderer resultaterne af alle tidligere offentliggjorte undersøgelser, der er lavet om effekten af en bestemt behandling. Cochrane-oversigter er eksempler på systematiske reviews.

Hvad er evidens?

Forskning i effekt (Cochrane)

Forskningsguide for alternative behandlere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere

Til beh organisasjoner og helsepersonell

ViFAB støttede gennem årene flere forskellige typer forskning i alternativ behandling bland andet effektundersøgelser, case-studier, statistiske undersøgelser mv. I alt støttede ViFAB 77 forskningsprojekter med i alt 28, 5 millioner kr. i perioden 2001- 2012.

ViFABs forskningsmidler

SundhedsRådets forslag til forsknings links

Vejledning i at læse forskningsartikler

Kritiske spørgsmål til forskningsartikler, på dansk (article in english)

Opdateret: 12-05-2015