Hvad er RAB?

Brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Hvordan finder man en alternativ behandler?

Der er mange at vælge imellem, flere tusinde på landsplan. Personlige anbefalinger er naturligvis altid en fordel, men det er en rigtig god idé også at finde en behandler, der lever op til bestemte kvalitetskrav: En RAB-registreret behandler. I 2004 indførte regeringen en registreringsordning af behandlere, som bl.a. bygger på disse principper:

  • Veldefinerede uddannelseskrav
  • Regelsæt for etisk standard og god klinisk praksis
  • Klagemuligheder for borgerne
  • Minimumskrav til brancheorganisationerne

RAB betyder Registreret Alternativ Behandler, og betegnelsen må kun bruges af dem, der opfylder ovenstående kriterier, fastsat i samarbejde mellem Styrelsen for patientsikkerhed og behandlernes brancheorganisationer. Det er ikke en autorisation på linje med lægers og sygeplejerskers, men en fællesnævner for en offentligt anerkendt standard.

Det er derfor det sikreste for dig, hvis du vælger en behandler, der er RAB-registreret – af hensyn til både din sundhed, sikkerhed og pengepung.

Du skal være opmærksom på, at RAB-loven i 2014 af myndighederne er blevet præciseret i den forstand, at autoriseret sundhedspersonale IKKE kan være registeret under RAB-ordningen. Dette var ikke hensigten med loven, men indtil loven igen bliver ændret (1. juli 2017) kan fx en sygeplejerske ikke have autorisation og samtidig kalde sig fx ”RAB-registreret zoneterapeut”. Læs mere her.

Læs detaljer om ordningen hos Styrelsen for patientsikkerhed