Finland

Alternativ behandling eksisterer stort set ikke inden for den finske universitetsverden. Men det paradoksale er, at finnerne tilsyneladende bruger alternativ behandling i lige så høj grad som alle andre EU-borgere.

Tilbage i 90’erne brugte 46 procent af alle voksne finner alternativ behandling mindst en gang om året, inkl. urtemedicin og diverse produkter fra helsekostforretningerne. I dette årti svinger tallene mellem 11 og 43 procent, og de store udsving skyldes utvivlsomt, at undersøgelserne ikke opererer med de samme kategorier.

Hvilken slags alternativ behandling bruger man i Finland? 62 procent af de adspurgte og deres familiemedlemmer brugte produkter fra helsekosten, 47 procent brugte kosttilskud, mens 45 procent fortalte, at de brugte ”terapeutisk bøn”. Hver tredje brugte urtemedicin, mens hver fjerde brugte kiropraktik eller akupunktur. Nederst på skalaen kom Traditional Chinese Medicine med kun fem procent. Disse tal findes i en undersøgelse fra 2008, udført af den finske lægeforening sammen med apotekerforeningen og det finske medicinske informationscenter.

En anden undersøgelse fokuserede på diverse former for ”terapeutisk berøring”, som fx Rosen-metoden og zoneterapi, hvor brugernes motivation viste sig at være utilfredshed og behov for forandring. De kunne fortælle om udbytte i form af mere energi, afslapning og færre negative følelser.

Recabernation

Spørger man ind til alternativ behandling blandt brugere og sundhedsprofessionelle, får man meget forskellige svar. Sundhedsvæsenet er på dette punkt stadig meget konservativt. Finske patienter med bryst- eller prostatakræft har fx mere positive holdninger til alternativ behandling end de læger og sygeplejersker, der behandler dem. Lægeforeningen opfordrer dog sine medlemmer til åbenhed over for patienternes brug af alternative behandlinger, blot de ikke anbefaler dem.

Den negative holdning ser ikke ud til at have ændret sig de seneste 25 år. Hver fjerde læge er negativ over for alternativ behandling, mens de øvrige vil ”tillade” deres patienter at bruge de behandlinger, der ikke kan gøre skade. Tallene stammer fra 1988, hvor man forsøgte at belyse lægernes holdninger til forskellige alternative behandlinger. For at teste svarenes gyldighed omfattede undersøgelsen også metoden “Recabernation”, og hele 28 procent mente, at metoden burde forbydes. Men risikoen er til at overskue – metoden eksisterer ikke.

Meget tyder på, at holdningerne er ved at ændre sig. I 2015 deltog mere end 400 i et seminar, arrangeret af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Tampere Universitetet i samarbejde med ”Finnish Forum for Integrative Medicine”. Godt hver tredje deltager arbejdede inden for sundhedsvæsenet, og igen hver tredje af disse var læger.

”The Finnish Forum for Integrative Medicine” blev dannet i 2014. Initiativet kom fra en gruppe af læger, dyrlæger og tandlæger fra den finske forening af antroposofiske læger (Suomen Antroposofisen lääketieteen Lääkäriyhdistys, SALLY ry), www.antroposofinenlaaketiede.fi. Senere har de fået selskab af en række forskere samt læger, der praktiserer alternativ behandling.

Formålet er at informere om IM (Integrative Medicine/alternativ behandling) baseret på fakta, samt at inspirere og fremme ny finsk forskning på området. Desuden vil man fremme en diskussion om værdien af IM i det offentlige sundhedsvæsen, til gavn for det finske folk.

Det finske forum samarbejder med universiteter, forskningscentre og organisationer i hele verden.

Man kan finde flere oplysninger om større finske organisationer inden for alternativ behandling her under links http://www.integrative-medicine.fi/EN/index_EN.html.