Norge

Nordmændene bruger alternativ behandling i endnu højere grad end danskerne, dog med et fald i perioden 2012-2014. Mellem 30 og 40 procent havde i 2014 fået alternativ behandling i eller uden for sundhedsvæsenet, eller brugt urtemedicin eller selvhjælpsteknikker.

Befolkningen har dog ikke fravalgt den konventionelle behandling, og de fleste går stadig til lægen, inden de eventuelt opsøger en alternativ behandler. Der gives ikke tilskud til alternativ behandling, undtagen i de tilfælde, hvor behandlingen tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen. På sygehusene har man fx ofte mulighed for at få akupunktur, der lige som i Danmark tilbydes de fødende kvinder.

Se mere om brugen af alternativ behandling her.

Norsk lov tillader alle at praktisere alternativ behandling undtagen ved alvorlig sygdom. Der stilles ikke uddannelsesmæssige krav, men der findes særlig lovgivning for alternative behandlere, der ikke er sundhedsautoriserede og arbejder uden for sygehusene. I så fald betragtes patienterne som forbrugere, der køber en service, og de har fx ret til at klage til forbrugerombudsmanden eller til den respektive alternative brancheorganisation.

Loven skelner primært mellem behandling, der direkte har til formål at behandle og helbrede alvorlige sygdomme, og behandling, der har til formål at lindre og lette symptomerne eller konsekvenserne af en sygdom. Det kræver ikke særlige kvalifikationer eller dokumenteret kompetence at kalde sig alternativ behandler. De, der praktiserer alternativ behandling har færre forpligtelser og mindre ansvar end autoriseret sundhedspersonale.

Offentlig forskning

Ud fra et ønske om at gøre branchen mere professionel og styrke patienternes rettigheder har myndighederne oprettet et nationalt register for alternative behandlere. Fordelen for behandlerne er, at de så bliver momsfritaget, men mange behandlere er kritiske, fordi de mener, at det giver brugerne en falsk tryghed. Det mener de, fordi der netop ikke stilles krav til uddannelse for at blive registreret. Læs om registret her.

Norge har siden 2000 haft et tværfagligt forskningscenter ved Universitet i Tromsø: NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin. I tilknytning hertil har man siden 2007 haft et informationscenter, NIFAB, Nasjonalt Informationssenter For Alternativ Behandling. I 2008 valgte WHO NAFKAM som sin første nordeuropæiske partner mht. folkemedicin og alternativ behandling.

NAFKAM har også et særligt register, Register for Eksepsjonelle SykdomsForløp (RESF) hvor man registrerer udsædvanlige sygdomsforløb, der inkluderer alternativ behandling.

Dette forskningsprojekt skal bidrage til at klarlægge, hvilke faktorer der påvirker ekstraordinære sygdomsforløb. Målet er at gøre det lettere for patienter og behandlere at vælge vidensbaserede behandlinger.

Projektet omfatter hele Skandinavien og England. Du kan som bruger eller patient selv henvende dig vedrørende dit forløb her.