Det gælder din sikkerhed

Af hensyn til din sikkerhed er det vigtigt, at du bliver behandlet af personer, der overholder de regler og standarder, der findes indenfor alternativ behandling.

Vi anbefaler derfor, at du vælger en RAB-registreret behandler. RAB-registrerede behandlere lever op til bestemte kvalitetskrav, der er med til at sikre dig behandling ud fra en offentligt anerkendt standard. Læs mere om RAB.

Find behandler

Via Find behandler-funktionen kan du finde registrerede alternative behandlere (RAB). Registrerede alternative behandlere opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Kravene er fastsat af den forening, som har registeret den alternative behandler, og i lovgivningen er der bl.a. stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Førend en forening kan registrere alternative behandlere, skal den godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen registrerer ikke alternative behandlere, men godkender foreninger. Læs mere om registreringsordningen.

I Find behandler-funktionen kan du søge på behandlerens navn, typen af behandling samt foreningen, som registrerer alternative behandlere.

Følgende foreninger har endnu ikke tilmeldt sig ”Find behandler” ordningen:

  • Forenede Danske Zoneterapeuter
  • Dansk Akupunktur Union
  • Danske Akupunktører 
  • Dansk Behandlerforbund
  • Foreningen af Danske Psykoterapeuter – FaDP
  • Praktiserende Biopater, Naturopather og Phytoterapeuter

 

Funktionen opdateres hvert kvartal. Der skal tages forbehold for at oplysningerne kan være ukorrekte, eksempelvis kan en behandler være blevet afregistreret siden seneste opdatering. Da det er foreningen, som registrerer medlemmerne, er Find behandler-funktionen afhængig af, at foreningerne fremsender opdaterede oplysninger til styrelsen.

Kun foreninger kan rette henvendelse til rab/srab@sst.dk om at tilføje eller fjerne en behandler fra funktionen. Ved smårettelser, som e-mailadresse, telefonnummer, osv. kan behandleren henvende sig direkte til styrelsen via rab/srab@sst.dk.

Et usædvanligt sygdomsforløb?

Har du oplevet et usædvanligt sygdomsforløb i forbindelse med alternativ behandling? Så vil forskerne gerne i kontakt med dig. I Skandinavien og England forsøger man at samle disse informationer via et særligt register, ”Register for Eksepsjonelle SykdomsForløp (RESF)”, som drives af det norske center NAFKAM.