Akupunktur er populært på danske sygehuse

Stetoskop og akupunkturnåle

Det er ikke uvant, at patienter får tilbudt akupunktur på de danske sygehuse. Den ældgamle kinesiske behandlingsmetode er blevet mere almindelig på hylden ved siden af de konventionelle medicinske produkter, når der skal vælges et middel til at lindre smerter, kvalme og andre former for gener hos blandt andet gravide og kræftpatienter.

Flere sygehuse har allerede tilbud om akupunktur og endnu flere har gang i forsøg, hvor akupunkturens effekt bliver gransket.

Akupunktur til gravide

På Regionshospitalet Silkeborg bruger man akupunktur mod kvalme og opkastning. Her bliver kvinder, som under deres graviditet har smerter eller lider af kvalme tilbudt akupunktur.

Men det er ikke kun under graviditeten, at akupunktur bliver brugt som hjælp til vordende mødre. På Skejby Sygehus har et ViFAB-støttet projekt set nærmere på, om nåle også kan lindre smerter under fødslen.

Jordmødrene Lissa Borup og Winnie Wurlitzer står bag den hidtil største undersøgelse af akupunktur i forbindelse med graviditet og fødsel på verdensplan. De kunne konkludere, at gravide, der fik akupunktur, havde mindre brug for traditionel medicin end deres medsøstre, der udelukkende fik medicinsk smertelindring.

Mens 22 procent af kvinder, der fik traditionel medicin mod smerter måtte have en epiduralblokade, gjaldt det kun for 17 procent af de kvinder, der fik akupunktur.

”Vi har oplevet, at kvinderne bedre kan takle veerne, og at akupunkturen tager toppen af smerterne,” fortæller Lissa Borup.

Godt alternativ

Endnu en bonus ved akupunkturen er ifølge jordemoderen tilfredse kvinder, der ikke behøver traditionel medicin, som kan virke sløvende for både mor og barn og endda påvirke barnets vejrtrækning.

”Kvinderne er glade for, at der er et alternativ uden bivirkninger,” siger Lissa Borup.

Akupunktur er derfor blevet indført som et standardtilbud på Skejby Sygehus ligesom det også er tilfældet på eksempelvis Roskilde Sygehus.

Akupunktur mod kvalme

På Regionshospitalet Randers får patienter, der har været under fuld narkose, to små stik i håndleddet for at mindske ubehagelige gener. Og introduktionen af akupunktur har halveret afdelingens brug af konventionel medicin.

Intensivsygeplejerske Annette Vennegaard har stået for projektet og er godt tilfreds med resultatet.

”For en del patienter er kvalme og opkastning næsten det værste ved hele forløbet og kan endda overgå smerterne fra operationssåret. Men siden vi begyndte forsøget med akupunktur, har vi set, at rigtig mange patienter får reduceret de ubehagelige bivirkninger ved bedøvelsen,” siger hun i en pressemeddelelse.

Og så er behandlingen billig. De to nåle koster nemlig kun cirka en krone.

Andre sygehuse, som Herlev sygehus og Sygehus Lillebælt er desuden i gang med nye undersøgelser af, om akupunkturen kan hjælpe mod kvalme hos kvinder, der har fået kemoterapi mod brystkræft.

Tvivlsom evidens

Men på trods af, at akupunktur i stigende grad vinder indpas på de danske sygehuse på lige fod med konventionelle lægemidler, er der også kritiske røster blandt eksperter, der mener, at der stadig er meget lidt bevis på akupunkturens positive effekt.

”Der er ikke særlig meget evidens, men der er mange, der føler sig overbevist,” siger ledende overlæge ved nuklear medicin på Vejle Sygehus, Ole Johannes Hartling.

Han mener, at akupunkturen er en af de bløde variabler, der styrker patientens følelse af at blive taget sig af og få omsorg.

Og mens nogle undersøgelser peger i retning af, at akupunkturen har positiv effekt, peger andre på, at det er troen og ikke akupunkturen, der har effekt.

Én af disse er en ny undersøgelse fra Lindköping Universitet i Sverige, der har kigget på nålenes effekt på kvalme efter kemoterapi.

Ved hjælp af en falsk akupunkturnål, der ikke gik igennem huden og derfor ikke burde have nogen effekt, kunne man afprøve, om der var forskel på patienter, der modtog rigtig akupunktur og patienter, der blot troede, de fik akupunktur.

Resultatet var bemærkelsesværdigt. Selvom begge grupper fik det bedre og mente at behandlingen virkede, var der ingen forskel på effekten hos de to grupper.

Men jordmoder Lissa Borup er overbevist om, at akupunkturens effekt ikke blot beror på, at troen kan flytte bjerge.

”Min erfaring fra kvinder, der ikke troede på, at det virkede, er, at de tydeligt mærkede forskel. Og deres partnere kunne mærke en forskel hos dem,” siger hun.

Konklusionen ifølge Cochrane

Ifølge Cochrane, som samler videnskabelige artikler om forskellige typer behandling, er hovedkonklusionen om akupunktur, at der stadig ikke findes klar dokumentation for behandlingens effekt.

Men de danske sygehuse virker ikke skræmt væk fra metoden, og akupunkturen anvendes flere og flere steder. Det tyder derfor ikke på, at akupunkturnålene bliver taget af hylderne foreløbig.

Og overlæge Ole Johannes Hartling mener godt, at de danske sygehuse kan rumme akupunkturen, så længe den ikke erstatter, men blot supplerer de gængse behandlingsformer.

Læs mere om forskning her