Traditionel kinesisk medicin

Traditionel kinesisk medicin er et omfattende behandlingssystem med en historie, der går tusinder af år tilbage.

Systemet omfatter blandt andet behandlingsformerne akupunktur, moxibustion, massage, kropsøvelser samt behandling med urter og diæter.

Til grund for traditionel kinesisk medicin ligger et kompleks tankesæt, hvis opfattelse af sundhed og sygdom er meget anderledes end den, der er fremherskende i den vestlige verden.

Taoisme

Det er først og fremmest taoistisk filosofi, der danner grundlaget for den traditionelle kinesiske medicin.

Taoismens grundtanke er, at mennesket er en integreret del af universet. Derfor gælder der de samme love for mennesket som for naturen.

Taoismen er en holistisk filosofi, hvilket vil sige, at alt skal ses som en del af en helhed.

Dette helhedsprincip gælder også for menneskekroppen.

Ifølge taoismen kan man ikke forstå en enkelt del af kroppen, hvis ikke man ser denne del i sammenhæng med resten af kroppen.

Yin og yang

I taoismen indgår teorien om yin og yang. Ifølge denne teori er yin og yang to modsatrettede kræfter, som optræder over alt i universet. De to kræfter kan ikke eksistere uafhængigt af hinanden, men komplementerer og afbalancerer hinanden.

Yin og yang inddeler universitet i modsætningspar som for eksempel mørke-lys, død-liv, kold-varm, jord-himmel, vinter-sommer, feminin-maskulin. Modsætningsparrene er gensidigt afhængige af hinanden. 

Yin og yang opererer også i menneskekroppen.

Så længe yin og yang er i balance i kroppen, er mennesket sundt. Men opstår der ubalance mellem de to kræfter, kan det føre til sygdom.

Fem element loven

En anden teori, som spiller en central rolle i den traditionelle kinesiske medicin, er loven om universets fem bevægende elementer.

De fem elementer er:

  • Træ
  • Ild
  • Jord
  • Metal
  • Vand

Elementerne udgør et sammenhængende energisystem, hvori alt i universet kan indplaceres. For eksempel kan årstiderne knyttes til de fem elementer. Foråret er forbundet med træ, sommeren med ild, sensommeren med jord, efteråret med metal og vinteren med vand.

Også kroppens organer og funktioner er knyttet til de fem elementer. For eksempel er leveren forbundet med træ, hjertet med ild, milten med jord, lungerne med metal og nyrerne med vand.

Sundhed og sygdom

Fem element loven og teorien om yin og yang forklarer, hvordan den menneskelige organisme fungerer, og hvordan sygdom opstår.

Ifølge dette tankesæt gælder det om at opretholde balance. Så længe kroppen er i balance er den sund. Risikoen for sygdom opstår, hvis kroppen kommer i ubalance. Dermed adskiller den traditionelle kinesiske medicin sig grundlæggende fra den vestlige sygdomsforståelse.

Den kinesiske medicin anskuer sygdom som noget, der udspringer af den generelle tilstand i kroppen. Derfor behandler den kinesiske medicin hele kroppen og ikke kun den sygdomsramte del.

I modsætning hertil fokuserer den vestlige sygdomslære på sygdommen og behandler kun den syge del af kroppen.