Hvordan foregår en behandling med aromaterapi?

Aromaterapeuten indleder behandlingen med en grundig samtale. Ved hjælp af samtalen afdækker aromaterapeuten klientens helbredstilstand, livsstil, f.eks. kost og stressniveau, brug af medicin samt formålet med behandlingen.

På baggrund af samtalen udvælger aromaterapeuten én eller flere æteriske olier til behandling af klientens fysiske og psykiske symptomer. De æteriske olier blandes i en basisolie, da de er for koncentrerede til at bruges alene. Ofte blandes 2-4 olier for at opnå en synergieffekt eller en kraftigere effekt.

Behandlingen med aromaterapi afhænger af symptomerne. De æteriske olier kan f.eks. anvendes:

  • Til massage, hvor olierne tilsættes en basisolie som masseres ind i huden
  • Til indånding, hvor olierne opvarmes i duftlamper eller dryppes på hovedpuden
  • I fod- hånd- og karbade, hvor olierne, som først er opløst, kommes i vandet
  • I ansigtsdampbade
  • I salver, cremer og varme eller kolde omslag.

Klienten får som regel en flaske med hjem for at fortsætte behandlingen derhjemme. Aromaterapeuten forklarer klienten, hvordan de æteriske olier skal anvendes.

Hvor lang tid en behandling varer, og hvor mange behandlinger man skal have, afhænger af symptomerne. En behandling, hvor der også indgår en indledende samtale, vil typisk vare omkring halvanden time.

Aromaterapi bruges ofte også i hjemmet, hvor æteriske olier bruges i duftlamper, til massage og i bade.

I Danmark bruges aromaterapi ofte som supplement til andre alternative behandlingsformer. Der findes meget få  danske aromaterapeutiske klinikker, som udelukkende beskæftiger sig med aromaterapi, som man ser det i lande som England og Frankrig.

Ved behandling med aromaterapi kan der være udgifter til køb af de æteriske olier, som terapeuten udvælger.