Body-sds

Massage

Body-sds er en behandlingsform, som blandt andet kombinerer massage, justering af led, åndedrætsteknikker og samtale.

I Body-sds indgår kropslig behandling som massage og frigørelse af spændinger i muskler og led. Det sker ved hjælp af særlige massageteknikker samt ved mild justering af leddene. Der behandles over hele kroppen.

Under den kropslige behandling kan behandleren spørge ind til klientens tanker og følelser. Tankegangen er, at når tanker og følelser bearbejdes, medvirker det til at løsne fysiske spændinger i kroppen – og omvendt.

Klienten kan også blive bedt om at bruge åndedrættet på en særlig måde under behandlingen f.eks. ved trække vejret dybt. Et væsentligt princip i Body-sds er nemlig, at åndedrættet har betydning for den fysiske og psykiske trivsel. Body-sds terapeuter vejleder derfor klienten i at få en gavnlig rytme og dybde i åndedrættet.

Body-sds (Body Self Development’s System) er en del af et dansk udviklet system, som udover selve behandlingen indeholder træningsprogrammer og udrensningsforløb. Behandlingen med Body-sds kan gennemføres alene, dvs. uden trænings- eller udrensningsforløb.

Hvad bruges Body-sds til?

Ifølge Body-sds terapeuter bruges Body-sds ved:

  • Smerter og spændinger i f.eks. ryg, skulder, hofte
  • Skævheder i bevægeapparatet, som f.eks. skæv ryg
  • Allergi og astma
  • Stress
  • Depression, angst og traumer
  • Problemer i kroppens funktioner, som f.eks. fordøjelsen.

Body-sds bruges også forebyggende, til at opbygge styrke og smidighed i muskler og led samt til at fremme og vedligeholde generel sundhed og velvære.

Body-sds i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandling med Body-sds foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af Body-sds, og hvordan du finder en Body-sds terapeut.

Hvordan foregår behandling med Body-sds?

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved Body-sds

Find en Body-sds terapeut

Virker Body-sds?

Der findes på nuværende tidspunkt ingen oversigtsartikler om effekten af Body-sds i den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane.

Vi holder løbende øje med, om Cochrane-biblioteket offentliggør nyt på området.