Ernæringsterapi

Kost og ernæring er naturlige indgangsvinkler til vedligeholdelse og genoprettelse af velvære og sundhed, fordi kosten bidrager med nødvendige byggesten til det daglige liv, livskraft og energi.

Kost

Ved at udrense og aflaste kroppen, erstatte og forny reserver af nødvendige fødeemner som essentielle fedtsyrer, fibre, komplekse kulhydrater, vitaminer og mineraler, er ernæringsterapien således et vigtigt redskab til forbedring af basale organfunktioner.

Ofte er det netop nedsat eller ændret organfunktion, for eksempel i fordøjelsen, som er den underliggende årsag til symptomer helt andre steder i kroppen – hovedpine, hudproblemer, overfølsomhed, astma, gigt mm.

Ernæringsterapien har siden midten af 80’erne fundet genklang blandt en hastigt voksende gruppe amerikanske forskere og læger, som arbejder med ”funktionel medicin”. Gennem konference-deltagelse og faglig ajourføring henter danske ernæringsterapeuter således seneste nyt hjem fra den internationale forskning i ernæring, biokemi og helhedsorienteret sygdomsbehandling.

Ernæringsterapi inddrager også erfaringsbaseret viden om energiflow som f.eks. kendes fra traditionel kinesisk medicin. Urtemedicin og kosttilskud kan anvendes supplerende i vejledningen, men ernæringsterapeutens fornemste opgave er at hjælpe klienten på den enklest mulige måde.

Psykisk velvære og livsglæde har stor indflydelse på kroppens funktion, og ved at fokusere på ressourcer og personen som helhed, ikke kun på dysfunktionen, opnås større effekt og overskud.

Er der grund til at få foretaget undersøgelser og analyser, benyttes først og fremmest sundhedsvæsenets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi.

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen DET – Danske Ernæringsterapeuter, lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring. Se uddannelseskrav. 

Hvad bruges ernæringsterapi til?

Ifølge ernæringsterapeuter bruges ernæringsterapi forebyggende, til generel sundhedsfremme og velvære samt ved sygdomme som eksempelvis:

  • Allergi og eksem
  • Fordøjelsesproblemer og betændelse i tarm
  • Gigt
  • Migræne
  • Hormonelle lidelser, f.eks. fertilitetsproblemer og PCO.

Ifølge ernæringsterapeuter bruger mange kræftpatienter ernæringsterapi sideløbende med konventionel kræftbehandling.

Ernæringsterapi i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandlingen med ernæringsterapi foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af ernæringsterapi og hvordan du finder en ernæringsterapeut.

Hvordan foregår behandling med ernæringsterapi?

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved ernæringsterapi

Find en ernæringsterapeut

Virker ernæringsterapi?

Stærke vitaminer og mineraler, naturmedicin og kosttilskud indgår ofte som en del af behandlingen med ernæringsterapi.

Se hvad den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane konkluderer om effekten af naturmedicin og kosttilskud samt vitaminer og mineraler.

Effekt af naturmedicin og kosttilskud

Effekt af vitaminer og mineraler 

 

Foreninger:

Danske Ernæringsterapeuter (DET)
Foreningen har 66 medlemmer (status ultimo 2016).

Antal RAB/SA godkendte medlemmer: 28/4

Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”: NEJ

Tilskud fra sundhedsforsikringer: NEJ