Hvordan foregår ernæringsterapi?

Den første konsultation hos en ernæringsterapeut varer typisk halvanden til to timer. Her spørger behandleren ind til:

  • Tidligere og nuværende symptomer og sygdomme
  • Kostvaner
  • Livsstil og stress.

På baggrund af samtalen tilrettelægger ernæringsterapeuten en behandlingsplan som klienten skal følge. Planen indeholder vejledning om kost, brug af kosttilskud og livsstilsændringer f.eks. i forhold til søvn og motion. Behandlingsplanen er individuel, så personer med samme diagnose får ikke nødvendigvis samme behandlingsplan.

Målet med behandlingen er, at klienten får tilført de næringsstoffer, vitaminer, mineraler, mælkesyrebakterier, fedtsyrer, enzymer mv., som terapeuten vurderer, at klienten har behov for.

Ernæringsterapeuter søger at styrke klientens helbred både fysisk og psykisk.

Efterfølgende konsultation foregår efter behov, men ligger ofte seks til otte uger efter den indledende konsultation. Ernæringsterapeuten følger op på, om klientens tilstand er forbedret, og justerer behandlingsplanen, hvis det skønnes nødvendigt.

Ifølge ernæringsterapeuter vil klienten typisk opleve en ændring i symptomerne inden for de første to til fire uger, efter behandlingen er gået i gang. Ændringerne vil som regel først vise sig i mave/tarm-kanalen og i form af mere energi. Hvor lang tid der går, før klienten får det bedre, afhænger af, hvor alvorlige symptomerne er, og hvor længe de har været til stede.

Ved behandling med ernæringsterapi kan der være udgifter forbundet med en kostomlægning og til køb af f.eks. kosttilskud, vitaminer og mineraler.

Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”: NEJ

Tilskud fra sundhedsforsikringer: NEJ