Uddannelse af ernæringsterapeuter

Ernæringsterapeuter har gennemgået en treårig deltidsuddannelse indenfor ernæring. Sammenhængen mellem krop og psyke indgår som en integreret del, idet ernæringsterapeuten både skal kunne forholde sig til den kost, den enkelte spiser, og vurdere egnethed og tilstrækkelighed, men også forholde sig til langt mere komplekse forhold: Hvad der sker med maden, når den er spist, hvordan fordøjelsen evner at nedbryde og optage næringsstofferne, hvad betyder de biokemiske betingelser for den videre udnyttelse af næringsstofferne fra maden, og lignende.

For at stå på foreningens behandlerliste skal medlemmet derudover leve op til foreningens krav om årlig uddannelsesmæssig ajourføring, på mindst 18 timer, samt være klinisk aktiv.

Ajourføringen sker enten på Danske Ernærings Terapeuter’s egne ajourføringskurser eller på kurser af tilsvarende eller højere niveau, f.eks. det årlige ”International Symposium on Functionel Medicine” i USA.

 

Uddannelsessteder:

Center for Ernæring og Terapi (2004-) v/ uddannelsesleder Mia Damhus og Karen Kaae, http://cetcenter.dk/

Institut for Optimal Næring (1987-2014) v/ uddannelsesleder Eva Lydeking-Olsen, http://www.optinut.dk/