Healing og brug af chakra og aura

Det er udbredt blandt healere at arbejde med chakraer og aura. Oprindeligt er der tale om to selvstændige teorier med forskellig historisk baggrund. I dag er det dog almindeligt blandt healere at kombinere de to teorier.

Chakraer

Viden om chakraer stammer blandt andet fra det traditionelle indiske medicinske system ayurveda. Chakra er også en del af Hinduisme og Buddhisme og ses som en integreret del af Yoga filosofien.

I de oprindelige traditioner der anvender chakraer, ser man dem som kroppens energicentre, der har betydning for vores velbefindende, både fysisk, psykisk og spirituelt. Vi har mange chakraer, men man taler om 7 hovedchakra, placeret langs med kroppens lodrette midterlinje.

Nogle healere mener at kunne se chakraer, og beskriver dem som langsomt roterende hjul /rør der går tværs gennem kroppen. Disse hjul, mener man, kan blive blokeret eller overstimuleret af hændelser i klientens liv og dermed svække klientens velbefindende. Healeren vil så forsøge at genoprette den oprindelige tilstand og fjerne eventuelle blokeringer, og dermed bringe klienten tilbage til en mere velfungerende tilstand fysisk og psykisk.

 

Aura

Ifølge healere er auraen et energifelt, som omgiver den menneskelige krop. Auraen består af fire lag:

  • Det æteriske lag, som repræsenterer det fysiske legeme
  • Det astrale lag, som repræsenterer følelser
  • Det mentale lag
  • Det åndelige/spirituelle lag.

Auraen afspejler ifølge healere det enkelte menneskes helbredstilstand og afslører ubalancer i energien i kroppen. Healere bruger derfor sansning af aura som et redskab til at vurdere en persons helbred, og hvor behandlingen skal sætte ind.

Healere, som arbejder med aura og chakraer, fortæller, at de enten kan se disse eller sanse dem med hænderne.