Heilpraktik

Heilpraktik er behandling med blandt andet urter, vitaminer, mineraler og homøopatiske lægemidler. I behandlingen kan der også indgå andre behandlingsformer som akupunktur, zoneterapi eller massage.

Urter og kosttilskudTankegangen i heilpraktik er, at kroppen i stor udstrækning kan helbrede sig selv.

Hvis kroppen udsættes for små belastninger f.eks. manglende søvn, mindre virusinfektioner og stress, så foretager kroppen en række ”reguleringer” af kroppens kemiske processer og dermed kan sygdom ofte undgås.

Sygdom opstår ifølge heilpraktikere, når kroppen udsættes for større belastninger end den selv kan bekæmpe. Heilpraktik fokuserer derfor på at styrke kroppens evne til at ”regulere” sig selv. Behandlingen i heilpraktik kaldes derfor ”regulationsterapi”.

Regulationsterapien har til formål at stimulere kroppen, så kroppen afgifter hurtigere end den forgiftes. Dermed mener heilpraktikere, at kroppens selvregulerende kræfter aktiveres, og kroppen er i stand til at klare belastningerne.

Ifølge heilpraktikken standses belastninger på kroppen ved:

 • At fjerne belastende næringsstoffer
 • At reducere eller ophøre med indtagelse af stimuli, som f.eks. nikotin, kaffe og alkohol
 • At kroppen får tilstrækkelig søvn og hvile.

Kroppens evne til at regulere sig selv kan ifølge heilpraktikken aktiveres og forstærkes med:

 • Tilpasset og nærende kost
 • Vitaminer og mineraler
 • Urteteer
 • Homøopatiske midler
 • Motion, frisk luft, sol og rigelig væskeindtagelse.

Heilpraktik er oprindeligt en tysk behandlingsform. Navnet kommer af det tyske ord ”heile”, som betyder at helbrede. De fleste heilpraktikere i Danmark har en eksamen fra Tyskland.

Heilpraktikernes sundheds- og sygdomsforståelse ligner meget biopaternes og naturopaternes, som også bruger regulationsterapi:

Biopati og naturopati – sygdomsforståelse

Hvad bruges heilpraktik til?

Ifølge heilpraktikere bruges heilpraktik til en lang række sygdomme, eksempelvis:

 • Gigtlidelser
 • Problemer i bevægeapparatet
 • Fordøjelsesproblemer
 • Tilbagevendende infektioner.

Ifølge heilpraktikere kan heilpraktik også bruges forebyggende.

Heilpraktik i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandlingen med heilpratik foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af heilpraktik, og hvordan du finder en heilpraktiker.

Hvad er heilpraktik?

Hvordan foregår behandling med heilpraktik?

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved heilpraktik

Find en heilpraktiker

Virker heilpraktik?

Stærke vitaminer og mineraler, naturmedicin og kosttilskud indgår i behandlingen med heilpraktik.

Se hvad den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane konkluderer om effekten af naturmedicin og kosttilskud samt vitaminer og mineraler.

Effekt af naturmedicin og kosttilskud

Effekt af vitaminer og mineraler