Filosofi og uddannelse

”Vi er professionelle og møder mennesket, hvor det er. Vi anser mennesket som bestående af krop, sjæl, og ånd og dette menneskesyn ligger bag vores virke og menneskemøde. Der findes en årsag bag materien. Vi udbreder visdom om mennesket – også kaldet antroposofi – til alle mennesker i Danmark. Mennesket er et tænkende, følende og handlende individ, og vi vil virke for åndsvidenskaben kan varme tankerne, åbne hjertet og omsættes i praksis gennem bevidste kærlige handlinger.” (Citat Lille Hammershus)

Heilpraktik er:

  • At behandle sygdomme på en måde, så kroppen selv bliver i stand til at arbejde med i helbredelsesprocessen
  • At behandle kroppen skånsomt og uden bivirkninger
  • At benytte en bred vifte af analyseredskaber og behandlingsmetoder
  • At sætte patienten i centrum, ved bl.a. at lytte grundigt til patientens symptomer og iagttagelser
  • At foretage de nødvendige undersøgelser for at kunne udføre den rigtige behandling
  • At tage hensyn til sammenhængen mellem kroppen og psyken i behandlingen
  • At tilrettelægge individuelle behandlinger for hver patient

Uddannelser

Uddannelsessteder:

Uddannelsen i Silkeborg er en deltids-uddannelse med 573 lektioners fysisk undervisning og en del hjemmestudie. Den består af 6 moduler, som strækker sig over 33 weekender i et samlet forløb på 3 år. Hertil kommer eksternt pensum i anatomi/fysiologi, sygdomslære og klientpsykologi på 350 lektioner. Flere har i forvejen andre sundhedsuddannelser, som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, zoneterapeut, fodplejer, social- og sundhedsassistent, o.a.

Lille Hammershus udbyder en treårig uddannelse bestående af 2 grundkurser og 10 enkeltfag. Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet til en fuld uddannelse som Antroposofisk homøopat. Kurserne gentages cyklisk. Alle kan deltage. Menensker der ellerede er Heilpraktiker, kan med udbytte også deltage for derignneem erhverve sig den åndsvidenskablige side af Heilpraktiken

Fælles for de to heilpraktikeruddannelser med hensyn til diagnosemetode og behandlingsform er: irisanalyse, homøopati og Bachs blomsterremedier. Derudover bruger mange heilpraktikere øreakupunktur, zoneterapi, urtemedicin, kost- og livstilsvejledning og et væld af andre diagnose– og arbejdsmetoder.

Flere heilpraktikere har i forvejen andre sundhedsuddannelser, som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, zoneterapeut, fodplejer, social- og sundhedsassistent, o.a.