Kinesiologisk muskeltest

Kinesiologisk muskeltestEn grundlæggende tanke i kinesiologien er, at alt hvad et menneske har oplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse”, og at man kan få adgang til denne kropshukommelse via en muskeltest. Tankegangen er, at man ved hjælp af musklen kommunikerer med cellerne i kroppen uden om hjernen og talesproget.

En kinesiologisk muskeltest kan foregå på flere måder, men foregår ofte ved, at klienten holder sin arm strakt ud fra kroppen, hvorved den muskel man ønsker at teste, aktiveres. Herefter nævner behandleren det, hun/han vil teste for eller lader klienten holde det produkt (f.eks. et kosttilskud), kinesiologen ønsker at teste.

Behandleren presser så let ned på klientens håndled, samtidig med at klienten skal forsøge at bevare stillingen. Hvis klienten kan holde sin arm i udgangspositionen, tolkes det som et ”ja”, hvis armen derimod giver efter for presset, tolkes det som et ”nej”.

Nogle behandlere foretager nogle særlige indledende tests, som skal sikre, at resultaterne i muskeltesten bliver pålidelige. Blandt andet undersøges om klientens væskebalance er i orden. Er der ubalance, korrigeres det ved, at klienten bliver bedt om at drikke noget vand.

Kinesiologisk muskeltest af fødevarer