Klassisk homøopati

Homøopati er behandling med homøopatiske lægemidler, som er baseret på mineraler, planteudtræk og dyreprodukter, og som er fremstillet efter en særlig homøopatisk metode.

Klassisk homøopati er betegnelsen for den homøopati, som er grundlagt af den tyske læge Samuel Hahnemann, der levede 1755-1843.

Samuel Hahnemann: Grundlæggeren af klassisk homøopati

Hahnemann udviklede en teori om, at ”lige helbreder lignende”. Det vil sige, at et stof i fortyndet form kan helbrede et menneske for de symptomer, som samme stof i normal koncentration fremkalder hos et rask menneske.

Tankegangen, at ”lige helbreder lignende”, kaldes lighedsprincippet, og er central inden for den klassiske homøopati. Eksempelvis giver løg i normale koncentrationer irritation omkring øjne og næse hos raske personer. Det homøopatiske lægemiddel Allium cepa, som er udvundet fra løg, kan derfor bruges som et middel mod høfeber, hvor øjne og næse er irriterede.

Stoffet, som f.eks. løg, skal dog fortyndes efter de homøopatiske principper for at kunne helbrede og ikke forstærke symptomerne.

Udover lighedsprincippet vælger klassiske homøopater det homøopatiske lægemiddel ud fra principperne:

  • Den mindste dosis er den bedste
  • Ét homøopatisk lægemiddel af gangen.

Derudover vælger den klassiske homøopat det homøopatiske lægemiddel, der matcher de symptomer, der er mest karakteristiske eller som afviger mest fra klientens normale tilstand.

 

Foreninger:

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Antal RAB/SA godkendte medlemmer: 22


Homøopatiske lægemidler

Hvad bruges klassisk homøopati til?

Klassisk homøopati bliver brugt til at behandle forskellige fysiske og psykiske symptomer, som for eksempel:

  • Smerter
  • Astma, allergi og eksem
  • Tilbagevendende infektioner
  • Fordøjelsesproblemer
  • Hormonelle forstyrrelser
  • Nervøsitet, lavt selvværd, eksamensangst, flyskræk og stress.

Klassisk homøopati i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandlingen med klassisk homøopati foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af klassisk homøopati og hvordan du finder en homøopat.

Hvordan foregår klassisk homøopati

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved klassisk homøopati

Find en homøopat under Find behandler

Virker homøopati?

Se hvad den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane konkluderer om effekten af homøopati.

Effekt af homøopati

Begreber i homøopati

List of terms used in homeopathy