Uddannelse

Uddannelsen i Kranio-Sakral terapi, anatomi samt fysiologi og sygdomslære skal afsluttes med eksamen. For personer der har en autorisation som kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og jordemødre, der ønsker at blive certificeret på lige fod med RAB, gælder samme krav til minimum antal timer i den primære uddannelse samt vedligehold.

Pensum:

  • 250 lektioner Kranio-Sakral terapi
  • 300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning
  • 10 timers klientvejledning/klientbehandling
  • 50 timer anden komplementær behandling
  • 50 timer psykologi

Uddannelsessteder:

Institut for KST og Kropsterapi, Them

Institut for Biodynamisk Kranio­Sakral Terapi, Them

Dansk Akademi for Kropsterapi, Åbyhøj

Jette Harder, Sandved.

GertVinnie.dk, Kolding

Dig i Centrum, Roskilde

Alternaskolen

Fulcruminstitute, København

Senthes, København

Bedre Funktion ­ bedre Liv, københavn

Institut for Manuel Behandling­Vejle

Link og adresser findes her hos brancheforeningen.