Massage

Massage

Massage er en behandlingsform, hvor behandleren (massøren) bearbejder klientens krop med forskellige greb og teknikker. Typisk bruger massøren hænderne, men massøren kan også bruge underarme, albuer eller fødder.

Massage bruges af såvel autoriseret sundhedspersonale som af forskellige alternative behandlergrupper. Denne tekst handler om massage, som den praktiseres af alternative behandlere.

Der er mange forskellige former for massage. Nogle former for massage fokuserer hovedsageligt på det fysiske. Det gælder f.eks. fysiurgisk massage. Her fokuserer massøren på kroppens anatomiske strukturer og fysiologiske processer og stryger, gnider og ælter muskler over hele kroppen.

Andre former for massage fokuserer både på det fysiske (kroppen) og på det følelsesmæssige, mentale samt på forskellige former for energier. Det gælder f.eks. healingsmassage, Nordlys massage og MA-URI massage.

I Nordlys Massage arbejder behandleren ud fra teorier om aura og chakraer (energifelter), og som en del af massagen søger massøren også at påvirke klientens energier.

I MA-URI massage arbejdes også med såkaldt livsenergi, som her kaldes Mauri, og det sker blandt andet ved at kombinere massagen med dans og musik.

Healing og brug af chakra og aura

Healingmassage

Nordlys Massage

MA-URI massage

Det er almindeligt, at massører kombinerer teknikker og greb fra forskellige massagevarianter eller udvikler egne greb og måder at udføre en bestemt massageform på.

Varianter af massage

Hvad bruges massage til?

Massage bliver brugt til at behandle forskellige fysiske og psykiske symptomer samt med henblik på afspænding og velvære. Massage bruges også til at øge fleksibilitet og bevægelighed i muskler og led.

Massage bruges for eksempel mod:

  • Akutte eller kroniske muskellidelser, ømme og overbelastede muskler
  • Søvnløshed og angst
  • Hovedpine og migræne
  • Smerter i ryg, bækken, skuldre og arme.

Massage i praksis

Her kan du læse om, hvordan behandling med massage foregår i praksis, hvad du skal være opmærksom på ved brug af massage og hvordan du finder en massør.

Hvordan foregår massage?

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved massage

Find en massør

Virker massage?

Læs hvad den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane konkluderer om effekten af massage:

Effekt af massage