Bivirkninger og forsigtighedsregler ved massage

Du bør spørge din læge til råds, før du får massage, hvis du har en kronisk lidelse som f.eks. hjertekarsygdom, kræft eller knogleskørhed.

Der kan være bivirkninger ved nogle former for massage. Det er dog for det meste mindre gener som forbigående svimmelhed og ømhed, let rødme eller blå mærker i de behandlede områder. Disse bivirkninger forsvinder hurtigt efter behandlingen.

Ifølge massører bør du ikke anvende massage:

  • Hvis du føler dig afkræftet eller har høj temperatur
  • Hvis der er betændelse eller du har forbrændinger i det område, som du ønsker behandlet
  • Hvis du lider af en smitsom hudlidelse
  • Hvis du har knoglebrud i det område, som du ønsker behandlet
  • Hvis du har kræftsvulster i det område, som du ønsker behandlet.