Meditation

Meditation er en mental praksis, hvor man søger at opnå en særlig meditativ tilstand. Den meditative tilstand beskrives lidt forskelligt afhængigt af, hvilken type meditation der praktiseres. Den meditative tilstand kan eksempelvis være at gøre sindet stille og fri for tanker eller at være nærværende og have fuld opmærksomhed på det, der er og sker lige nu.

Meditation

Den mediterende bruger ofte teknikker til at opnå den meditative tilstand. Disse teknikker kan eksempelvis være at have et koncentreret fokus på et mantra (en lyd eller en sætning), et objekt, åndedrættet, bevægelse eller opmærksomhed i sig selv.

Der er mange forskellige former for meditation og de fleste udspringer af en østlig religiøs eller spirituel tradition. Formålet med meditation i en religiøs eller spirituel sammenhæng er oftest at styrke den personlige og åndelige vækst hos den enkelte.

Mindfulness meditation og Transcendental Meditation er eksempler på meditationsformer, der udspringer af religiøse traditioner, henholdsvis buddhismen og hinduismen.

I dag anvender mange mennesker meditation udenfor de oprindelige religiøse eller kulturelle traditioner f.eks. med det formål at opnå afslapning, velvære eller af helbredsmæssige årsager.

Mindfulness meditation

Transcendental meditation

Hvad bruges meditation til?

I sundhedsmæssige sammenhænge bruges meditation blandt andet til at:

 • Reducere stress
 • Lindre nervøsitet
 • Lindre smerte
 • Afhjælpe søvnløshed
 • Mindske fysiske eller følelsesmæssige symptomer som følge af kroniske sygdomme som f.eks. kræft.

Meditation i praksis

Her kan du læse om meditation i praksis og hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at meditere.

Som nævnt er der mange forskellige former for meditation og de fleste udspringer eller er en del af en religiøs eller spirituel tradition. Den måde meditationen udøves i praksis, vil ofte i større eller mindre grad være påvirket af den religiøse eller spirituelle tradition, som ligger bag.

De fleste meditationsformer har fire elementer til fælles:

 • Et stille sted. Meditation praktiseres ofte på et stille sted med færrest mulige forstyrrelser. Det er særligt nyttigt, når man skal lære at meditere
 • En særlig, ofte behagelig, kropsstilling. Alt afhængigt af, hvilken type meditation der praktiseres, kan meditation udføres siddende, liggende, stående, gående eller i andre kropsstillinger
 • Fokuseret opmærksomhed. At fokusere sin opmærksomhed er ofte en del af meditation. Den mediterende kan eksempelvis fokusere på et mantra, et objekt (f.eks. et levende lys) eller følelsen af åndedrættets bevægelse i kroppen
 • En åben indstilling. At have en åben indstilling under meditation betyder at lade forstyrrelser komme og gå naturligt uden at dømme dem. Forstyrrelser kan være ens egne tanker eller ydre forstyrrelser, som f.eks. lyde fra omgivelserne. Når opmærksomheden går til forstyrrende eller vandrende tanker, skal de ikke undertrykkes. I stedet søger den mediterende at slippe tankerne uden at dømme dem og forsigtigt bringe opmærksomheden tilbage til fokus. I nogle typer af meditation lærer den mediterende at observere de tanker og følelser, der opstår under meditationen.

I Danmark kan man deltage i meditationskurser, hvor en underviser guider deltagerne gennem meditationen. Disse kurser udbydes både af forskellige religiøse og spirituelle skoler, af psykologer og andre. Det er derfor altid en god ide at spørge ind til underviserens baggrund, uddannelse og erfaring indenfor meditation, hvis du overvejer at tage et meditationskursus.

Der er også udgivet adskillige bøger og DVD’er om meditation, og hvordan man kan dyrke meditation på egen hånd.

Hvis du har eller tidligere har haft psykiske problemer, bør du tale med din psykolog eller læge, før du begynder at meditere, se nærmere under afsnittet "Bivirkninger og forsigtighedsregler ved meditation".

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved meditation

Virker meditation?

Der findes forholdsvis lidt forskning i effekten af meditation mod forskellige sygdomme og lidelser i den internationale anerkendte forskningsdatabase Cochrane.

ViFAB har samlet en liste med Cochrane-oversigter om meditation. Vær opmærksom på, at Cochrane-teksterne er på engelsk og indeholder fagudtryk.

Effekt af meditation, visualisering, bøn og hypnose

I 2007 fik det amerikanske sundhedsministerium udarbejdet en statusrapport over forskningen i meditation til helbredsformål:  ”Meditation Practices for Health: State of the Research”.  Rapportens sammenfattende konklusion af de i alt 813 forskellige forskningsprojekter om meditation til helbredsformål er:

 • At forskningsprojekterne generelt er præget af dårlig metodologisk kvalitet
 • At faste konklusioner om virkningerne af meditation inden for sundhedssektoren ikke kan drages på grundlag af den foreliggende evidens
 • At den fremtidige forskning i meditation bør være mere stringent, hvad angår såvel forskningsdesign, gennemførelse og analyse og rapportering af resultater.

Du kan læse "Meditation Practices for Health: State of the Research", som er på engelsk, her:

Meditation Practices for Health: State of the Research. June 2007