Samtaleterapi

Samtaleterapi er et redskab, der kan hjælpe klienten til større bevidsthed om egne muligheder og udfordringer.

Der lægges vægt på, at samtaleterapien foregår i en tryg atmosfære og på klientens præmisser, hvor der lægges stor vægt på opbygning af styrke og selvtillid. Og hvor klientens erkendelse, læring og evne til at vælge til og fra er i fokus.

Samtaleterapien bruges i forbindelse med en bred gruppe af udfordringer, der strækker sig fra støtte ved og behandling i forbindelse med samlivsproblematikker, arbejdsmæssige udfordringer over livskriser, stress, depression og angst til en dyb psykoterapeutisk traumebehandling.

Samtaleterapeut uddannelsen giver på en gang en stor teoretisk psykologisk viden kombineret med en solid samtaleterapeutisk praksis erfaring. Egenterapi indgår som et væsentligt element.

I den grundlæggende samtaletræning arbejdes der på at understøtte klientens bevidsthed om egne reaktioner, egen rolle og konstruktive handlemuligheder. Udgangspunktet vi ofte være klientens nutidsproblematikker men med inddragelse af relevante historiske aspekter og uløste problematikker.

Der arbejdes ud fra, at krop, følelser og tanker udgør ligeværdige dele af os som mennesker. Og at en forståelse og bearbejdning af et problems følelsesmæssige aspekter ofte vil være mindst lige så vigtig som en intellektuel forståelse.

Der lægges også vægt på, at samtaleterapien skal forankres i klientens dagligdag. Bevidstgørelse og erkendelse er vigtig, men det er først når vi også i hverdagen ændrer reaktionsmønstre og handlemåder, at en egentlig ændring sker.

Ud over den grundlæggende samtaleterapi inddrages udvalgte teknikker fra NLP, Coaching og Drømmetydning ligesom der lægges vægt på optræning af terapeutens evne til intuitiv og empatisk indføling og forståelse.

 

Uddannelsessteder: Kursuscentret Kilden Aps, www.kilden.dk