Visualisering

VisualiseringVisualisering er en mental praksis, hvor man bruger sin forestillingsevne til at danne forskellige billeder i tankerne.

Visualisering bygger på den opfattelse, at tanker og sind kan påvirke kroppen og sundheden. At man ved at bruge sin forestillingsevne målrettet til at danne bestemte billeder i tankerne kan påvirke sygdom og sundhed.

Visualisering bruges blandt andet som redskab til at håndtere smerter eller påvirke sygdomsforløb. Billeder under en visualisering til at påvirke sygdomsforløb kunne eksempelvis være:

  • At de hvide blodlegemer i kroppen bliver flere og stærkere og let bekæmper det, der trænger ind i immunforsvaret
  • At en (kommende) behandling går let og smertefrit og har den ønskede effekt.

Under en visualisering kan udøveren forestille sig både billeder og lyde, lugte, smage eller andre fornemmelser.

Hvad bruges visualisering til?

Visualisering bruges blandt andet af sportsudøvere og til personlig udvikling. Her kan formålet f.eks. være at nedbryde negative tankemønstre. 

I sundhedsmæssig sammenhæng bruges visualisering blandt andet til:

  • At lindre smerte og ubehag ved kræftbehandling
  • At styrke immunforsvaret
  • At mindske stress.

Hvordan foregår visualisering?

Visualisering kan praktiseres på egen hånd eller under vejledning af en behandler. På egen hånd kan visualisering f.eks. læres ved hjælp af bøger eller lydoptagelser. Hvis visualisering praktiseres under vejledning eller via lydoptagelser, kaldes det ofte guidet visualisering. 

Visualisering, guidet visualisering og guidet meditation – hvad er forskellen?

Det kan være nødvendigt at træne selve evnen til at visualisere, før visualisering kan bruges som egentligt redskab. Det skyldes, at det kan være svært at bruge sanserne, holde fast i billederne, og i det hele taget at styre, hvad der sker i den indre forestilling, man søger at skabe.

I det danske sundhedsvæsen er det ofte psykologer, dvs. autoriserede sundhedspersoner, og ikke alternative behandlere, der anvender visualisering i behandlingen.

Virker visualisering?

Der findes meget lidt forskning i effekten af visualisering i den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane. Se hvad Cochrane konkluderer om effekten af visualisering:

Effekt af visualisering, m.m.

I Danmark er det særligt dr. med. Bobby Zachariae, som er psykolog og professor ved Aarhus sygehus og Aarhus Universitet, som har beskæftiget sig med visualisering. I den forbindelse har Bobby Zachariae gennemført en del forskningsprojekter om visualiserings virkning på psykisk og fysisk velbefindende.