Hvordan foregår yoga?

I vesten anvendes ofte Hatha-yoga dvs. fysiske yogaøvelser samt åndedrætsøvelser. Mange udøvere bruger yoga med det formål at øge kroppens styrke, smidighed og balance.

Fysiske yogaøvelser – asanas

Hensigten med de fysiske øvelser i yoga, asanas, er blandt andet at øge kroppens styrke og smidighed. I øvelserne udspændes og strækkes musklerne. Herved søger man at styrke musklerne. Man arbejder både med kroppens store muskler og de mindre muskler f.eks. i fødder, tæer, fingre og hænder.

Det understreges ofte i yogaen, at det er vigtigt man er opmærksom på kroppens naturlige begrænsning og ikke går over sin smertegrænse.

Yogaens fysiske øvelser spænder over blide simple øvelser til meget avancerede kropsstillinger.

I nogle yogaformer indtages de fysiske stillinger langsomt, og man holder typisk stillingen i en periode og går langsomt ud af stillingen igen. I andre yogaformer foregår skiftet mellem stillingerne dog i et hurtigere tempo.

I de fysiske øvelser anvendes åndedrættet meget bevidst blandt andet til at blive opmærksom på kroppens fysiske begrænsninger. I visse fysiske øvelser kan det se ud som om man sidder eller står helt stille, men med åndedrættet skabes der hele tiden en lille bevægelse i kroppen, hvor man søger at strække kroppen helt ud til dens fysiske begrænsning.

De forskellige yogastillinger er udviklet for at gavne bestemte organer. Har man helbredsmæssige problemer, kan man ifølge yogaen sammensætte et program af øvelser, der er særligt målrettet til at afhjælpe disse problemer.

Ofte afsluttes de fysiske yogaøvelser med afslapningsøvelser, åndedrætsøvelser eller meditation.

Åndedrætsøvelser - pranayama

Åndedrætsøvelser og kontrolleret vejrtrækning er en vigtigt del også ved udøvelse af de fysiske øvelser i de fleste yogaformer.

En af hensigterne med åndedrætsøvelser er at øge lungekapaciteten, så kroppen og hjernen får mere ilt. Herved skulle udøveren få mere energi og en øget koncentrationsevne. Kontrol over åndedrættet skulle også hjælpe udøveren til at holde tanker og sind i ro og derved give bedre psykisk velbefindende.

Yoga i Danmark

I Danmark kan man deltage i yogaundervisning på yogaskoler, aftenskoler og i fitness-centre, hvor en yoga-instruktør guider deltagerne gennem yogaøvelserne.

Der er også udgivet adskillige bøger og DVDer om yoga og hvordan man kan dyrke yoga på egen hånd.