Hvordan virker zoneterapi?

Zoneterapi er her beskrevet af de tre danske brancheforeninger, FDZ, Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ, Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT, ZoneConnection Terapeutforening

Gennem tiden har der været fremsat forskellige teorier om, hvordan zoneterapien virker, men uden at nogen har været i stand til at give en fyldestgørende forklaring på, hvad der egentlig sker i kroppen/personen under zoneterapi.

Især har en model for sammenkoblingen mellem zone og målområde i kroppen været savnet: Når zoneterapeuten eksempelvis behandler en zone for leveren, hvordan finder impulserne så frem til – og påvirker – leveren. Det leverer den nye biologi derimod et meget kvalificeret bud på. Så for at forstå rent fysisk-biologisk, hvordan zoneterapi virker, er det nødvendigt at inddrage den nyeste viden inden for fysik, biofysik, energimedicin, m.m.

Den nye biologi

Når man samler alle de nye informationer, tegner der sig et udvidet billede af biologien. Her ses mennesket nemlig som et netværk af energier, som på hver sin måde bidrager til kroppens kommunikation. De påvirker alle hinanden – både inden i det enkelte menneske og mellem mennesker. Og tæt kædet sammen hermed er bevidstheden, som hele tiden påvirker og påvirkes af dette energinetværk. Formentlig har bevidsthed og intention – både behandlerens og klientens – en meget større indvirkning på fysiologiske processer, end de fleste er klar over (Sheldrake, 2009).

Forskellige forskere omtaler energinetværket som: Biofeltet, Den grundlæggende skabelon, Den levende matrix eller Kroppens trådløse anatomi, men alle er enige om, at disse begreber er tæt knyttet til homøostase, eller kroppens evne til at skabe eller gendanne “balance” eller “ligevægt” igen – dvs. at kroppen har sit eget selvregulerende og selvhelbredende system.

Kroppen som en klangkasse

For at danne sig et enklere billede af disse meget komplicerede sammenhænge, kan man prøve at forestille sig, at alle former for energi er lyde: I sådan et scenarie bliver kroppen og psyken til en klangkasse med et hav af resonanser (dvs. stående lydbølger). Hver eneste bølge indeholder informationer, som videregives, når bølgen møder en anden bølge eller støder mod en anden struktur.

Hvis man påvirker klangkassen/kroppen med f.eks. et tryk, sendes et nyt signal ind i det samlede lydbillede, som derved ændres. Tænk fx på hvordan lyden af en tromme ændrer sig, hvis man trykker på skindet, samtidigt med at der trommes. Måske overdøves signalet bare og dør ud, eller måske passer det sammen med en eksisterende frekvens og forstærker denne, så en ny tilstand – eller lyd – opstår. Hver eneste lille del af klangkassen svinger i takt med alle bølgerne, og danner derfor et lille billede af helheden. Inden for sådan et lille udsnit af helheden vil man på samme måde kunne afgive en impuls, som påvirker bestemte dele af helheden.

Zoneterapiens virkning ifølge traditionel kinesisk medicin

Zoneterapi anvendes også i traditionelle medicinske systemer som Traditionel kinesisk medicin. Her forklares zoneterapiens virkning ved, at man med behandlingen genopretter ubalancer i strømmen af livsenergien "qi".

Sygdom, smerter, træthed og utilpashed opstår, hvis livsenergien qi er i ubalance eller forstyrres.  Hvis der er forstyrrelser i energien i en del af kroppen, og en del af kroppen derfor ikke fungerer optimalt, bliver de tilsvarende reflekszoner ømme ved massage. 

Ved massage og tryk på reflekszoner kan man ifølge Traditionel kinesisk medicin få livsenergien qi til at strømme rundt i kroppen via et kompliceret net af energibaner, de såkaldte meridianer, og hen til de dele af kroppen, der ikke fungerer optimalt.

Traditionel kinesisk medicin

Livsenergi, meridianer og akupunkturpunkter