Uddannelse

Undervisningen varierer på de forskellige skoler, men den lever altid op til kravene i RAB-ordningen. Man lærer fx om meridianernes placering, om at se sygdomme og ubalancer ud fra østens måde at opfatte det hele menneske på: Sind, Krop og Ånd, og om hvordan musklernes sprog afspejler, fysik, psyke og personlighed.

Man behøver ikke nødvendigvis at kende noget til anatomi og fysiologi, inden man starter. Pensum er stort set på niveau med sygeplejerskeuddannelsen, og omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, knoglesystemet og de indre organers funktioner og meget mere.

Uddannelsen består af minimum 660 timer, der omfatter:

Anatomi, fysiologi og Patologi  300 timer

Zoneterapi                             250 timer

psykologi                                50 timer

anden alternativ behandling      50 timer

klinikdrift                                10 timer

 

Undervisning i zoneterapi omfatter som hovedregel:

 • Teori om holistisk behandling/helhedssyn
 • Reflekszonernes placering og systemer
 • Traditionel kinesisk medicin, herunder meridianer, organ-muskel relation, 5-element, organur
 • Zoneterapeutisk diagnose
 • Journalføring
 • Klinikvejledning
 • Love, regler, etik, arbejdsstillinger, klinikstart, markedsføring, regnskab
 • Klientbehandlinger på skolen
 • Praktik
 • Dokumenterede klientbehandlinger (50 timer)
 • Projektopgave/eksamensklient.

 

Uddannelsen varer 1,5-2,5 år

 

Uddannelsessteder

Der er ca. 15 skoler, der uddanner zoneterapeuter.

De forskellige skoler kan findes på zoneterapeutforeningernes hjemmesider:

www.tkz.dk, www.fdz.dk og www.zct.dk.