Zoneterapiens rolle

Zoneterapi er her beskrevet af de tre danske brancheforeninger, FDZ, Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ, Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT, ZoneConnection Terapeutforening

Zoneterapeuten arbejder holistisk, dvs. at det er klientens hele situation, der lægges vægt på ved behandlingsarbejdet. Udover de fysiske symptomer, som typisk har motiveret til besøget hos zoneterapeuten, kan også følelsesmæssige, sociale, ernæringsmæssige eller andre relevante relationer være afgørende for, at klienten har det, som hun/han har det.

I en zoneterapeutisk klinik bruger man tid på at få talt i dybden samt at opbygge den nødvendige tillid mellem behandler og klient, og der er fokus på det hele menneske samt et velfungerende samarbejde.

Hensigten med den zoneterapeutiske behandling er at sætte de selvhelbredende kræfter i gang, altså sætte kroppens egen proces i gang med at genoprette balancen og ligevægten i kroppen. Derfor er denne terapimetode så velegnet til de fleste tilstande og symptomer. Den kan anvendes til akutte og kroniske sygdoms- og smertetilstande, og afhængig af, hvordan symptomet er opstået, kan der både arbejdes forebyggende, behandlende eller lindrende med metoden. Kroniske sygdomstilstande er dog selvsagt mere behandlingskrævende end akutte tilstande.

Helhedsfokus

Metoden kan bruges separat eller komplementært til etableret behandling. F.eks. separat som metode til behandling af fordøjelsesproblemer hos helt små børn, og komplementært som metode til samtidig behandling af cancer i det etablerede system. Zoneterapi afhjælper her mange af de gener, konventionel behandling typisk giver ved kemoterapi og strålebehandlingsforløb.

Måske er det tilsammen disse elementer – tid, tillid, ligeværdig dialog og helhedsfokus – der gør zoneterapien så velegnet til mange af de moderne livsstilssygdomme, som lægevidenskaben ofte ikke har redskaberne og den nødvendige tid til at hjælpe med? Det kan betyde, at behandlingen her alt for tit bliver en hurtig løsning og ”reparation” af det umiddelbare symptom.

Uanset klientens tilstand må zoneterapeuten dog ikke garantere helbredelse – se de etiske retningslinjer, som er beskrevet i RAB-ordningen, og som den RAB-registrerede behandler arbejder ud fra i God Klinisk Praksis.