Dansk forskning

af Jesper Madsen

Overblik over dansk forskning i alternativ og komplementær behandling, udarbejdet i januar 2017

Før 2000 foregik det meste af forskningen i små "nicher" på universiteterne, for små midler og ofte drevet af ren filantropi.

I 2000 etablerede regeringen Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. I sin 12-årige levetid uddelte Vifab i alt 28 mio kr. Centret uddelte i 2005 10 millioner kroner til etablering af større tværgående forskergrupper inden for forskning i alternativ behandling i Danmark.En stor del af projekterne beskrevet herunder fik del i disse midler. Centret blev nedlagt i 2012.

Det er ikke muligt at give en videnskabelig korrekt oversigt over ”dansk forskning i alternativ behandling”. Det skyldes tre faktorer:

  1. Det praktiske: Der har ikke været foretaget en central registrering af samtlige projekter, bortset fra støtten fra Vifab.
  2. Det strukturelle: Udover den forskning, der fra starten får etiketten ”alternativ behandling”, fx i Vifab-regi, finder der også forskning sted inden for sundhedsvæsenet, som har holistiske elementer eller som vedrører fx naturmedicin. Men denne betegnes af forskerne ikke nødvendigvis som ”alternativ”, dels fordi det måske er noget, man ser som en naturlig del af sundhedsvæsenet, dels fordi etiketten ”alternativ behandling” stadig møder modvilje mange steder i sundhedsvæsenet.
  3. Definitionerne: Forskningen på sygehusene befinder sig endvidere i en gråzone, fordi den ofte vil falde uden for den officielle danske definition af alternativ behandling:
    • Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner.
    • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

 

Kilder til oversigten: Hjemmesider og personer fra SDU og KU.