Hvad er en Cochrane-oversigt?

En Cochrane-oversigt er en anerkendt videnskabelig artikel, som er offentliggjort
i den internationale database Cochrane-biblioteket.

En Cochrane-oversigt vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling.

Et eksempel kan være en artikel, som vurderer, hvilken effekt akupunktur har som smertelindring ved fødsel.

 

En samlet opgørelse af flere undersøgelser

En Cochrane-oversigt samler og vurderer resultaterne af alle tidligere offentliggjorte undersøgelser, der er lavet om effekten af en bestemt behandling.

Undersøgelserne, som Cochrane-oversigten bygger på, har alle været offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller databaser.

Hver Cochrane-oversigt er baseret på:

  • En grundig søgning efter relevante undersøgelser
  • En kvalitetsvurdering af de enkelte undersøgelser
  • En opsummering af resultaterne.

Ved at lave en samlet analyse af flere undersøgelser, bliver den statistiske sikkerhed for konklusionerne højere.

 

Altid opdateret viden

Cochrane-oversigterne udgives i den elektroniske database, som kaldes Cochrane-biblioteket.

Cochrane-biblioteket opdateres 12 gange årligt.

Den løbende opdatering skal sikre brugerne den nyeste viden om forskellige behandlingers effekt.

Patienten kan hermed få den optimale behandling. Og forskerne risikerer ikke at gå i gang med forsøg, man allerede kender svaret på. 


Ulemper og begrænsninger ved Cochrane-oversigter

Der er flere ulemper og begrænsninger ved Cochrane-oversigter:

  • Oversigterne er skrevet på engelsk og kan være svære at læse, hvis man ikke kender de fagudtryk, som bruges.
  • Det tager lang tid at lave en Cochrane-oversigt. Men patienter og læger har behov for ny viden i en fart. 
  • Oversigterne kan have overvægt af positive resultater. Undersøgelser med positive resultater finder lettere adgang til fagpressen, end undersøgelser med negative resultater.
  • Oversigterne oplyser kun om effektforskning. Andre typer forskning som for eksempel statistiske undersøgelser må man søge andre steder. 

Forskellige typer forskning

Find oversigterne

Cochrane-oversigter om alternativ behandling

Her er en opsummering af, hvad Cochrane-oversigterne konkluderer om effekten af alternativ behandling. Du kan også se de enkelte oversigter.

Overblik over forskning i effekt

Hele Cochrane-biblioteket

Du kan få adgang til det samlede Cochrane-bibliotek. De fleste oversigter handler om konventionel behandling.

Cochrane: sådan får du adgang