Publiceret .

Akupressur mod fatigue hos kræftpatienter

af Jesper Madsen

På Aalborg Universitetshospital er man i gang med at undersøge, om akupressur har effekt på cancer relateret fatigue (træthed), sammenlignet med placebo-akupressur. Tidligere forskning har vist, at akupressur har effekt på behandling af fatigue og kvalme hos en række andre patientgrupper.

Deltagerne er patienter på Hæmatologisk afdeling, der gennemgår et højdosis kemoterapiforløb med autolog stamcelletransplantation (høst af stamceller og senere indgift af egne stamceller), betegnet HDT. Den eksisterende videnskabelige litteratur har kun sparsomme resultater omkring fatigue og HDT patienter, men fatigue beskrives som en af de mest udtalte bivirkninger ved stamcelletransplantation.

Den medicinske betegnelse for den tilstand, man gerne vil afhjælpe, er ”Cancer-relateret fatigue” (CRF) - en vedvarende subjektiv følelse af træthed, relateret til kræft og kræftbehandlingen. Patienterne oplever træthed, svaghed og mangel på energi, men til forskel fra almindelig træthed kan man ikke reducere den ved søvn eller hvile. CRF påvirker patienter og pårørende både fysisk, psykisk og socialt, og 3 ud af 4 kræftpatienter er påvirket i måneder eller år efter afsluttet behandling.

Der er tale om et lodtrækningsforsøg, hvor man vil inddrage 58 patienter, og inden da gennemføres et pilotprojekt med ti deltagere. Deltagerne er ”blindet”, dvs. de ved ikke, hvorvidt de får rigtig akupressur eller placebobehandling, hvor punkterne placeres i en systematisk fastsat afstand fra de ”rigtige” punkter. Behandlingerne med akupressur vil blive foretaget af en række sygeplejersker med akupressuruddannelse, ansat ved Hæmatologisk afdeling.

Projektet i igangsat under forskningsprogrammet ”Forskning i front – patienten i centrum” v. Forskningsenheden i Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og er godkendt af specialeledelsen på Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Forsøget forventes afsluttet i 2020. Resultaterne vil blive offentliggjort via www.clinicaltrials.gov for at sikre, at de er offentligt tilgængelige, uanset om de optages i et videnskabeligt tidsskrift eller ej.

Yderligere oplysninger: Sygeplejerske Søs Tylak Hansen, Hæmatologisk afdeling 7 vest, Aalborg Universitetshospital Tlf. 9766 3801