Publiceret .

Det er dyrt at se på pengene

af Jesper MadsenNår vi ikke ser så mange undersøgelser af omkostningseffektivitet hhv. besparelser ved bruge af alternativ behandling, er det netop på grund af… omkostningerne.

Der er langt imellem brugbare undersøgelser af de samfundsøkonomiske effekter ved brug af alternativ behandling, men de undersøgelser, der er af høj kvalitet, tyder på mulig omkostningseffektivitet og endda besparelser ved brug af diverse former for alternativ behandling.

Emnet var ét blandt mange på ”8th European Congress for Integrative Medicine”, der fandt sted i Helsingør i weekenden 26-27. september 2015.

Professor Claudia Witt fra  Institute for Complementary and Integrative Medicine, University Hospital Zürich, har medvirket i en analyse af 338 økonomiske undersøgelser, der er lavet vedr. brugen af KAM som supplement til konventionel medicin. Kun 31 ud af de 338 økonomiske analyser var af høj kvalitet. Hun konkluderer, at det generelt er meget svært at dokumentere besparelser på kort sigt, fordi det i starten altid vil koste mere, når man supplerer med en ny behandling.

- Problemet er, at de fleste undersøgelser kun strakte sig over ca. et år, og der er derfor behov for mere grundige og langvarige studier af de økonomiske aspekter. Vi har brug for studier, der foregår i et ”real life” setup – og vi må tilstræbe nogle standarder, der gør, at vi kan sammenligne mellem flere lande, siger Claudia Witt.

Se artiklen her: http://bmjopen.bmj.com/content/2/5/e001046.full