Publiceret .

Det pragmatiske forsøg

af Jesper Madsen

Forskningen skal være af højere kvalitet en hidtil, og man bør anvende en metode, der ligger tæt op ad virkeligheden. I stedet for at sammenligne med placebo sammenligner forskerne med udbyttet af konventionel behandling. Når man også inddrager de økonomiske aspekter, bliver resultaterne for alvor interessante for politikerne

Når det gælder akupunktur mod depression, har kvaliteten af forskningen ofte været meget svingende, og det er svært at komme med sikre konklusioner, siger en oversigt fra 2010, omfattende 30 forsøg, de fleste fra Kina. Der er tale om et Cochrane review (systematisk oversigt over lodtrækningsforsøg).

Naturligvis skal kvaliteten være i top, men et centralt spørgsmål er også hvordan man skal forske for at resultaterne kan få konkret værdi i sundhedsvæsenet. På begge punkter var der interessant nyt på SRAB’s konference om depression, da Hugh MacPherson fremlagde sine data. Han er akupunktør og professor ved Department of Health Sciences, University of York og klinisk direktør ved York Clinic for Integrated Healthcare.

Et nyere Cochrane review fra 2016 omfatter 67 forsøg med over 7000 deltagere og har fokus på akupunktur mod depression. Her viser det sig, at der er et ”moderat” udbytte ved akupunktur, sammenlignet med de patienter, der blot får standardbehandling eller ”snyde-akupunktur”. Akupunkturen havde også bedre effekt end medicin (SSRI-præparater).

De typiske behandlinger, der indgår i forsøgene, er antidepressiver, standardbehandling, fysisk træning, psykoterapi, placebo og akupunktur. Her viser det sig, at placebo er en smule bedre end standardbehandling, at antidepressiver, psykoterapi og træning alle er noget bedre, men at akupunktur og psykoterapi ligger i top.

 

Følger dagligdagen

Hugh MacPherson begyndte at forske for 20 år siden, og da han så på den videnskabelige litteratur, fik han et chok.

- Litteraturen afspejlede simpelthen ikke virkeligheden! Forsøgene handlede ikke om patienter, der modtog behandlinger i dagligdagen, og man kunne ikke for alvor konkludere noget ud fra resultaterne. Mange forsøg er desuden for små og dårlige -  vi har brug for forsøg med flere deltagere, vi har brug for en længere follow-up periode som led i forsøgene, og vi skal have de økonomiske fordele og ulemper med i forsøgsdesignet.

Hugh MacPherson er fortaler for de såkaldte ”pragmatic trials”, dvs. forsøg, der i modsætning til lodtrækningsforsøgene baserer sig på den konkrete virkelighed i sundhedsvæsenet. Det betyder at:

  • Der er stadig tale om lodtrækningsforsøg.
  • Der er kontrolgrupper, men ikke med placebo. I stedet har man typisk en gruppe, der modtager almindelig standardbehandling.
  • Man vurderer i forsøget den relative effektivitet, man sammenligner grupperne – sundhedsmæssigt såvel som økonomisk.
  • Det hele følger de daglige rutiner, man bruger til daglig.
  • Behandlerne tilbyder de typer behandlinger, der afspejler deres daglige arbejde.

 

De tre arme

- Via en sammenlignende undersøgelse kan man få noget at vide om hvad der sker ude i almen praksis. Og ved at bruge denne metode bliver forsøgsresultaterne meget mere relevante for beslutningstagerne, der jo skal forholde sig til udbyttet og omkostningerne ude i virkeligheden.

Hugh MacPherson har selv gennemført et forsøg af denne type, med tre ”arme”, dvs. grupper:

  1. akupunktur plus standardbehandling
  2. rådgivning/samtale plus standardbehandling
  3. standardbehandling

- I stedet for placebo registrerede vi patienternes præferencer og forventninger (i alle tre grupper)  og vi så på hvor længe konsultationen varede og på kvaliteten af den opmærksomhed, de fik (i de to ”aktive” arme, 1 og 2).

Hugh MacPherson og hans kolleger ville gerne vide hvad der var mest effektivt og økonomisk – også sammenlignet med almindelig behandling. Forsøget omfattede 755 patienter og var det hidtil største forsøg med både akupunktur og rådgivning mod depression.

Det viste sig, at såvel akupunktur som rådgivning klarede sig bedre end standardbehandling, og at begge behandlinger var omkostningseffektive, målt over 12 måneder.

---

Hvis man ønsker at gå dybere ind i stoffet, kan man downloade Hugh MacPhersons præsentation her.