Publiceret .

Healing og senfølger til kræftbehandling

af Jesper Madsen

Et spændende Vifab-støttet forskningsprojekt, der fik en omtumlet skæbne

I 2011 gav det daværende Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (Vifab) støtte til projektet om healing og senfølger til kræftbehandling, som var en del af centrets satsning på forskning via de alternative behandlere selv, og i spidsen for det stod healer og kræftsygeplejerske Marianne Garst Boëtius. Året efter blev Vifab nedlagt, og projektet er først nu afsluttet, seks år efter.

I alt 60 patienter deltog i undersøgelsen, og resultaterne tyder på, at healing mindsker graden af symptomer, sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke fik healing, men i de samme fysiske rammer lyttede til afslappende musik.

Resultaterne ser umiddelbart positive ud, men den videnskabelige artikel er ikke blevet optaget i et tidsskrift, og projektet har i årenes løb ført en omtumlet tilværelse hvad angår den videnskabelige bearbejdning af resultaterne. Ifølge projektlederen en direkte følge af lukningen af Vifab.

- Efter Vifab lukkede stod jeg meget alene med projektet. Vifab havde ganske vist godkendt en forsker til at skrive den videnskabelige artikel, men efter 2012 var der ikke mere nogen, der havde ansvaret for at kontrollere, at det videnskabelige arbejde holdt sig inden for rammerne af den forskningsgodkendte projektbeskrivelse, forklarer Marianne Garst Boëtius.

- Selv om jeg ikke har en videnskabelig baggrund, blev jeg selv ansvarlig for at holde styr på det videnskabelige indhold, og der var da også flere forskellige forskere involveret. Men da der opstod en del problemer undervejs, savnede jeg virkelig en instans, der kunne holde snor i arbejdet og sikre, at den videnskabelige artikel blev klar til at sende ind til et videnskabeligt tidsskrift, til ”peer review”.

- Problemet var, at Vifab jo havde været bindeleddet i samarbejdet mellem forskere og alternative behandlere – og det var nu væk. Nu håber jeg blot, at erfaringerne fra projektet vil kunne bruges af andre, selv om artiklen ikke blev optaget i et tidsskrift.

Projektets overordnede mål var:

  1. at udvikle behandlingsmetoder til afhjælpning eller lindring af senskader.
  2. at undersøge, om det er muligt at vise 5 % statistisk signifikans (dvs. effekt der ikke er opstået tilfældigt) af healing på de fem mest almindelige senfølgesymptomer samt den generelt selvoplevede helbredstilstand og livskvalitet, som pilotprojektet havde peget på.
  3. at indsamle viden om de videnskabelige metoders brugbarhed til måling af effekten af en alternativ behandlingsform, i dette tilfælde healing.

Her kan man læse projektlederens egen rapport ”Om projektets baggrund, resultater og erfaringer”.

Den videnskabelige artikel (der som nævnt ikke blev optaget i et tidsskrift) ligger her (på engelsk)