Publiceret .

Helbredende nærvær

af Jesper Madsen

Energifeltet udvider sig, når sygeplejersker bruger healing i sygeplejen. Dette er blot én af de iagttagelser, der refereres i en specialeafhandling fra Aarhus Universitet.

Michael Josva Wøldike Christensen fra Aarhus Universitet har i en kvalitativ, beskrivende undersøgelse set på sygeplejerskers erfaringer og oplevelser i forbindelse med healing af patienterne.

De beskriver nærvær som helbredende, transformativ kontakt, og de oplever, at ”en dybere grad af nærvær er det samme som at heale”. Healing foregår uden at ”sende” noget til klienterne, men ved at være nærværende sammen med den anden. Healing behøver ikke vare længe og kan godt udøves på for eksempel 10 minutter.

Nærværet kan ifølge undersøgelsen beskrives via disse tre faktorer:

  • At være til stede med hovedet
  • At være nærværende med hjertet
  • Forløsende berøring og kontakt

For at finde nogle egnede sygeplejersker valgte forfatteren at søge inden for et miljø, hvor der er interesse for en healende tilgang til mennesket. Derfor blev personerne fundet via ”Fagligt selskab for Sygeplejersker med interesse for Komplementær og Alternativ Behandling” (FS-KAB), som er et fagligt selskab under DSR.

De fire sygeplejersker havde mellem 17 og 37 års erfaring inden for faget og udøvede derudover tilsammen healing/Therapeutic Touch, mindfulness, kinesiologi, terapeutisk healingmassage, bindevævsmassage, samtaleterapi og kranio-sakralterapi.

Det viste sig, at et succesfuldt nærvær af sygeplejerskerne opleves tydeligt på det energimæssige plan.

”Ved at være nærværende med hjertet og opøve kropskontakt kan der yderligere opleves en kontakt til eget energifelt, der kan udvides og en interaktion med et større felt” står der i rapporten.

Til gengæld betyder den intense kontakt også, at sygeplejerskerne kan blive meget påvirket af patientens ofte voldsomme følelser, og at de derfor har lært sig forskellige teknikker til at ”skærme sig” og undgå at blive drænet for energi.  

---

Vil du læse specialeafhandlingen, kan den hentes her. Bemærk, at den er skrevet for fagfolk og dermed ikke let tilgængelig.