Publiceret .

Integreret behandling mod smerte og stress

af Jesper Madsen

En svensk undersøgelse viser, at smerte- og stresspatienter, der får integreret behandling, har mindre behov for efterfølgende konsultationer end patienter, der modtager konventionel behandling. Undersøgelsen er gennemført på grundlag af svenske registerdata fra 2005-2010. Som næste skridt vil forskerne undersøge mulige besparelser i relation til forbruget af sundhedsydelser, sygefravær og forekomsten af andre lidelser.


http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2014.5008.abstract