Publiceret .

Landkort for europæisk forskning

af Jesper MadsenEuropa bør i EU-regi have et centrum for vidensudveksling, forskning og initiativer vedr. alternativ behandling. Halvdelen af EU-borgerne bruger alternativ behandling, men forskningen er næsten ikke til at få øje på, og området håndteres vidt forskelligt i de 27 medlemslande.


En fælles europæisk indsats med basis i et forskningscenter. Det er det centrale fremadrettede element i anbefalingerne fra CAMbrella, et EU-støttet projekt med fokus på Komplementær og Alternativ Medicin (KAM). Da projektet sluttede, blev forskernes arbejde gjort tilgængeligt på nettet og videregivet til bl.a. sundhedsmyndigheder og politikere i EU-landene.

- Vores vision er, at der etableres en videnbase, som giver de europæiske borgere og beslutningstagere mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger om KAM, sagde netværkets koordinator, Dr Wolfgang Weidenhammer, Technische Universität München, da anbefalingerne blev offentliggjort.

Mere end 100 millioner EU-borgere bruger regelmæssigt alternativ behandling. Ikke desto mindre har området haft svære vilkår for videnskabeligt samarbejde og finansiering af forskningen, sammenlignet med konventionel medicinsk forskning.

Fremtidens forskning

CAMbrella har skabt et ”landkort”, der skal vejlede EU i forhold til fremtidens forskning og samarbejde omkring alternativ behandling i Europa. Projektet løb over tre år og fik 1,5 mill euro i støtte fra EU-kommissionen’s program, FP7. Navnet symboliserer et paraply-samarbejde med fokus på CAM (Complementary and Alternative Medicine). Projektet havde til formål at kortlægge – ikke at forske i effekt eller virkningsmekanismer.

CAMbrella startede 1. januar 2010 og omfattede 16 forskningscentre fra 12 lande. Fra Danmark deltog Syddansk Universitet v. professor Helle Johannessen, og desuden deltog kommunikationsrådgiver Jesper Odde Madsen i den gruppe, der stod for kommunikation og formidling i CAMbrella.

CAMbrella var delt op i otte internationalt sammensatte arbejdsgrupper (work packages):

  1. Terminology
  2. Legal Status
  3. Citizens' Needs
  4. Patients’ Perspective
  5. Providers’ Perspective
  6. Global Perspective
  7. Roadmap
  8. Communication

Man kan læse om de enkelte gruppers arbejde og resultater her: www.cambrella.eu