Publiceret .

Musik til kræftpatienter

af Jesper Madsen

Cochrane-oversigt peger på gode muligheder for at give kræftpatienter et bedre liv og færre bivirkninger via musikterapi

Musik kan sandsynligvis gavne kræftpatienter, når det gælder angst, smerter, træthed og livskvalitet. Det konkluderer forskerne bag et ”Cochrane review”, en oversigt over 52 undersøgelser på området, og de anbefaler derfor at anvende musikterapi inden for psykosocial kræftbehandling.

Oversigten dækker offentliggjorte og igangværende undersøgelser op til januar 2016, og den omfatter alle undersøgelser, hvor musikterapi eller lignende blev sammenlignet med standardbehandling alene eller standardbehandling kombineret med andre behandlinger eller placebo.

Forskerne fandt også, at musik kan have en lille positiv effekt på hjertefrekvens, respirationsfrekvens og blodtryk. Der blev ikke rapporteret bivirkninger af musikken.

- Musikterapi bliver brugt til at lindre symptomer og bivirkninger og til at tilgodese psykosociale behov hos mennesker med kræft. Terapien forudsætter medvirken af en uddannet musikterapeut, at der foregår en terapeutisk proces, og at der bruges personligt tilpasset musik, skriver forfatterne af oversigten.

Læs mere her - på engelsk.