Publiceret .

Hvilke baser skal man bruge?

af Jesper Madsen

Hvor søger man, hvis man leder efter kontrollerede forsøg vedr. KAM? Det er undersøgt i to artikler, som vi bringer herunder.

Den første artikel har vurderet databaserne uden for de tre store: MEDLINE, EMBASE og Cochrane CENTRAL. Den vigtigste konklusion, set med brugernes øjne, er at der kun er begrænset overlapning mellem databaserne, og at man derfor bør søge i mange baser, hvis man vil lave en grundig søgning. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19468052

Den anden artikel har fokus på søgninger, der sigter på at finde forsøg inden for specifikke metoder som fx akupunktur. Det viste sig, at der er mange udfordringer, når man vil finde studier om en specifik behandlingsform. Det er svært at udvikle en generel søge-strategi for hver behandlingsform, idet man har brugt meget varierende søgeord, og fordi terminologien generelt varierer i de forskellige lande. Forfatterne kommer med nogle bud på mulige optimale strategier, som bør diskuteres og afprøves i praksis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17532740