Forskning

Virker det? Det er spørgsmålet, som brugere, politikere og sundhedsfagligt personale oftest stiller i forhold til det alternative behandlingsområde. Svaret på om "det virker" kan afhænge af, hvilke krav man stiller til den videnskabelige dokumentation, dvs. evidensen.

Nogle typer af videnskabelig dokumentation, fx "systematiske reviews" også kaldet ”metaanalyser”, anses blandt læger for at være mere tungtvejende dokumentation for en effekt end andre typer.

Systematiske reviews er artikler som samler og vurderer resultaterne af tidligere offentliggjorte undersøgelser, der er lavet om effekten af en bestemt behandling. Cochrane-oversigter er eksempler på systematiske reviews.

Cochranes database omfatter kun lodtrækningsforsøg, også kaldet randomized controlled trials (RCT), og der er ikke enighed blandt forskerne om hvorvidt RCT altid er den bedste metode til at opnå evidens.

Nogle er fx uenige i, at anvendelsen af én bestemt metode i sig selv garanterer, at resultaterne bliver mere korrekte. Forskerne diskuterer også, hvad man mere præcist mener, når man taler om virkning og evidens. Læs mere i artiklen om metoder i venstremenuen.

Forskning i effekt (Cochrane)

Forskningsguide for alternative behandlere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere

Til beh organisasjoner og helsepersonell

ViFAB støttede gennem årene flere forskellige typer forskning i alternativ behandling bland andet effektundersøgelser, case-studier, statistiske undersøgelser mv. I alt støttede ViFAB 77 forskningsprojekter med i alt 28, 5 millioner kr. i perioden 2001- 2012.

SundhedsRådets forslag til forsknings links

Vejledning i at læse forskningsartikler

Kritiske spørgsmål til forskningsartikler, på dansk (article in english)