Den metodiske knude

Af Jesper Madsen

Når man taler om dokumentation for effekten af alternativ behandling, kommer man hurtigt til at diskutere forskningsmetoder. Her er de lærde tilsyneladende uenige, men egentlig er svaret enkelt: Der findes mange metoder, og man skal naturligvis vælge den bedste. Udfordringen lyder blot: ”bedst til hvad?”

Fra lægevidenskabelig side hører vi ofte, at der skal være evidens (beviser) for den behandling der gives til patienter. Og særligt i forhold til alternativ behandling peger lægerne på, at der mangler evidens. Men hvad mener læger og forskere egentlig, når de taler om evidens?

Det centrale spørgsmål i diskussionen omkring alternativ behandling har altid været dokumentationen. Skal noget anvendes i sundhedsvæsenet, skal der være evidens. ”Virker det, eller virker det ikke? Hvor svært kan det være?” Men så enkel er virkeligheden ikke, når man kigger nærmere på de videnskabelige detaljer omkring forskning i alternativ behandling.

Hent hele artiklen her i pdf