Lodtrækningsforsøget er ikke gud

Publiceret: 14. august 2015Af Jesper Madsen

Fem forskere udfordrer i en artikel de videnskabelige forskningsmetoders evidens-hierarki, som normalt anbringer lodtrækningsforsøget eller ”the randomized controlled trial” i toppen som den bedste og eneste metode til at opnå sikker viden.

Forfatterne foreslår, at man i stedet arbejder med en cirkulær model. At man som udgangspunkt vælger mellem en bred vifte af metoder med forskellige designs, idet man afvejer deres styrker og svagheder, når man vil belyse en problemstilling.

Denne tilgang vil give et pragmatisk, men solidt grundlag, som i højere grad imødekommer behovene hos det sundhedsvæsen, der skal drage nytte af forskningen.

Uddrag fra de fem forskeres artikel: “Instead of an Evidence Hierarchy, we propose a Circular Model. This would imply a multiplicity of methods, using different designs, counterbalancing their individual strengths and weaknesses to arrive at pragmatic but equally rigorous evidence which would provide significant assistance in clinical and health systems innovation.

Such evidence would better inform national health care technology assessment agencies and promote evidence based health reform.”

Forfatterne er Harald Walach, Torkel Falkenberg, Vinjar Fønnebø, George Lewith og Wayne B Jonas. Du finder artiklem (på engelsk) her.

Se også disse to på srab.dk:
Om evidens  
Om forskning