Bivirkninger og interaktion ved naturmedicin

En bivirkning er en utilsigtet virkning af et (natur-)lægemiddel, der er brugt korrekt og i anbefalet dosis.

Det er en udbredt opfattelse, at naturmedicin ikke har bivirkninger. Det forholder sig dog snarere sådan, at ethvert produkt, der har en virkning, også har risiko for bivirkninger.

I nogle tilfælde kan naturmedicin og kosttilskud nedsætte eller forstærke virkningen af medicinen fra lægen. Det kaldes interaktion.

Typer af bivirkninger

De bivirkninger af naturmedicin, der hidtil er rapporteret, har ifølge Lægemiddelstyrelsen typisk været tilfælde af:

  • Allergiske reaktioner
  • Mavesmerter og fordøjelsesproblemer
  • Hovedpine
  • Svimmelhed og træthed
  • Kvalme og opkast
  • Hjertebanken

Forskningen om bivirkninger ved naturmedicin

Cochrane-biblioteket er en international database, der samler og vurderer videnskabelige undersøgelser af effekten af forskellige behandlingsformer og lægemidler.

Se, hvilke bivirkninger Cochrane oplyser om i forbindelse med forskellige, afgrænsede videnskabelige forsøg med naturmedicin og kosttilskud.

Cochrane om bivirkninger af naturmedicin

Interaktion og bivirkninger ved kosttilskud

Hvis du tager kosttilskud, skal du være opmærksom på, at kosttilskud - i modsætning til naturlægemidler - ikke har status som lægemidler.

Det betyder, at der for kosttilskuds vedkommende ikke er nogen registrering af bivirkninger og interaktioner. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå gener i forbindelse med brug af kosttilskud.

Tal med din læge

Ofte er naturlægemidler og kosttilskud ikke ordineret af lægen, men noget man som patient tager på eget initiativ. Lægen kan derfor ikke vide, at der kan være risiko for interaktion.

Du bør derfor altid orientere din læge, hvis du tager naturlægemidler eller kosttilskud samtidig med, at du får anden medicin.

Gigtlægen om alternativ behandling

Hjertelægen om alternativ behandling

Tjek din naturmedicin for interaktioner

Du bør altid give din læge besked, hvis du tager naturmedicin og kosttilskud samtidig med, at du får lægeorienteret medicin. Men du kan også selv tjekke din naturmedicin for kendte interaktioner.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside Medicinkombination.dk kan du tjekke, om der er naturlægemidler eller stærke vitaminer og mineraler, som du skal passe på med at bruge samtidig med andre lægemidler.

Medicinkombination.dk

Lægemiddelstyrelsens produktbeskrivelser

I Lægemiddelstyrelsens produktbeskrivelser kan du se, om et naturlægemiddel eller et vitamin- og mineralpræparat har kendte bivirkninger eller interaktioner med traditionelle lægemidler.

Produktbeskrivelser