Homøopatiske lægemidler

Homøopatiske lægemidler er opløsninger, der har gennemgået en særlig fremstillingsproces.

Et homøopatisk lægemiddel er udvundet af et råstof fra naturen. Stoffet bliver fortyndet i flere omgange med alkohol eller vand - i nogle tilfælde så mange gange, at det i den endelige opløsning ikke længere kan spores rent molekylært.

For hver gang stoffet gennemgår en fortynding, bliver det rystet eller banket kraftigt. Det kalder homøopater for potensering. Ifølge teorien tilføres opløsningen derved en energi, der forstærker virkningen af stoffet.

Hvad bruges homøopatiske lægemidler til?

Homøopatiske lægemidler kan ifølge Sundhedsstyrelsen ikke godkendes i Danmark med angivelse af en virkning.

Bivirkninger og interaktion

Et homøopatisk lægemiddel indeholder kun en meget lille dosis indholdsstof ud over hjælpestoffer som f.eks. alkohol eller vand. Derfor er risikoen for bivirkninger og interaktion tilsvarende lille.

Det kan dog ikke afvises, at homøopatiske lægemidler kan have bivirkninger.

For en sikkerheds skyld bør din læge have besked om din brug af homøopatiske lægemidler.

Har du spørgsmål om bivirkninger eller interaktion i forbindelse med brug af et homøopatisk lægemiddel, så kontakt din læge eller en homøopat.

Lovgivning om homøopatiske lægemidler

Homøopatiske lægemidler har status som lægemidler og er derfor omfattet af Lægemiddelloven.

I modsætning til konventionelle lægemidler skal homøopatiske lægemidler ikke godkendes af Sundhedsstyrelsen for at måtte sælges i Danmark. En producent skal blot have sit produkt registreret hos Sundhedsstyrelsen.

For at et nyt produkt kan registreres som et homøopatisk lægemiddel under de gældende regler, skal det være fortyndet i forholdet 1:10.000 eller mere.

Produkter med en lavere fortynding end 1:10.000 kan dog stadig sælges, hvis de er registreret hos Sundhedsstyrelsen efter tidligere regler (før 1994).

Intet krav om dokumenteret virkning

Foruden Lægemiddelloven er homøopatiske lægemidler omfattet af "Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v."

Det fremgår blandt andet af bekendtgørelsen, at en producent ikke behøver at dokumentere et produkts virkning.

Til gengæld må producenten ikke reklamere med, at produktet kan helbrede eller lindre bestemte sygdomme.

Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.

Råd og vejledning om homøopatiske lægemidler

Har du spørgsmål om homøopatiske lægemidler, kan du kontakte din læge eller en homøopat.