Love og regler om naturlægemidler

Læs her om hvilke regler der gælder for naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, traditionelle plantelægemidler og homøopatiske lægemidler. Fælles for dem alle er, at de har status som lægemidler og hører under Lægemiddelloven.

Lov om lægemidler

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler

Bekendtgørelse om vitamin- og mineralpræparater

EU's urtedirektiv om traditionelle plantelægemidler

Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.

Salg af naturlægemidler

Naturlægemidler må kun markedsføres i Danmark, hvis der er udstedt en markedsføringstilladelse af Sundhedsstyrelsen.

Naturlægemidler skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, inden de lovligt kan sælges i Danmark. Se listen over godkendte naturlægemidler i Danmark:

Godkendte naturlægemidler

Godkendte stærke vitaminer og mineraler

Der findes ingen liste over godkendte homøopatiske lægemidler.

Ved markedsføring af naturlægemidler skal markedsføringsloven overholdes.

Lov om markedsføring

Reklame for naturlægemidler

Regler om reklame for naturlægemidler og hvordan reglerne skal fortolkes, kan du læse om her.

Bekendtgørelse om reklame for lægemidler

Vejledning om reklame for lægemidler