Naturlægemidler

Sektionen om naturmedicin (naturlægemidler, kosttilskud, mv) er under revidering. Derfor vil du møde en del døde links samt informationer, der ikke er helt opdaterede. Naturlægemidler hører under Lægemiddelstyrelsen, kosttilskud under Fødevarestyrelsen.

------------

Naturlægemidler er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer forekommer i naturen. Naturlægemidler indeholder derfor ofte planteekstrakter eller plantedele, men indholdsstofferne kan også stamme fra dyre- eller mineralriget (for eksempel fiskeolie).

I naturlægemidler er de virkende stoffer ikke isoleret og koncentreret i større doser, end de findes i naturen. Derfor indeholder et naturlægemiddel typisk mange forskellige stoffer, og man ved ikke altid, hvilket af stofferne, der giver den ønskede effekt.

Hvad bruges naturlægemidler til?

Naturlægemidler kun beregnet til behandling af lettere sygdomme, hvortil man normalt ikke vil søge læge.

Du kan læse hvilken lettere sygdom eller lidelse, som et produkt er godkendt til, i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af godkendte naturlægemidler. Det fremgår af afsnittet "Terapeutiske indikationer" i beskrivelserne.

Godkendte naturlægemidler

Som forbruger skal du være opmærksom på, at der ikke stilles nær så høje krav til dokumentation af naturlægemidlers effekt som til konventionelle lægemidler. En forhandler behøver ikke at dokumentere, men skal kun sandsynliggøre, at et naturlægemiddel har en effekt.

Bivirkninger og interaktion

Der kan være risiko for bivirkninger ved brug af naturlægemidler.

Der kan også opstå problemer, hvis du tager naturlægemidler samtidig med, at du får anden medicin. Det skyldes, at naturlægemidler kan forstærke eller nedsætte virkningen af medicinen. Det kaldes interaktion.

For eksempel kan ginkgo biloba, hvidløg og fiskeolie forstærke virkningen af blodfortyndende medicin, mens perikum kan nedsætte virkningen af p-piller og hormonbehandling.

Du kan læse, om et naturlægemiddel har kendte bivirkninger eller interaktioner i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af godkendte naturlægemidler.

Godkendte naturlægemidler

Oplever du bivirkninger eller interaktioner i forbindelse med et naturlægemiddel, kan du kontakte din læge. Lægen indberetter bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Du kan også selv indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen via et elektronisk indberetningsskema.

Sundhedsstyrelsen: Meld en bivirkning eller utilsigtet hændelse

Hvis du vil vide mere om naturlægemidler

Sundhedsstyrelsen om naturlægemidler

Kræftens Bekæmpelse om naturlægemidler

Gigtforeningen om naturlægemidler

Medicinmedfornuft.dk om naturlægemidler

Sundhed.dk om naturlægemidler

Apotekerforeningen om naturlægemidler