Stærke vitamin- og mineralpræparater

Stærke vitamin- og mineralpræparater er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer er vitaminer og mineraler, og hvor indholdet af vitaminer og mineraler er væsentligt højere end den daglige dosis, som voksne mennesker normalt har behov for.

Hvad bruges stærke vitaminer og mineraler til?

Stærke vitamin- og mineralpræparater er lægemidler, der bruges til at forebygge eller helbrede vitamin- og mineralmangel.

Du kan læse hvilken vitamin- eller mineralmangel, som et produkt er godkendt til, i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af godkendte stærke vitamin- og mineralprodukter. Det fremgår af afsnittet "Terapeutiske indikationer" i beskrivelserne.

Godkendte stærke vitamin- og mineralpræparater

Bivirkninger og interaktion

Der kan være risiko for bivirkninger ved brug af stærke vitamin- og mineralpræparater.

Der kan også opstå problemer, hvis du tager stærke vitamin- og mineralpræparater samtidig med, at du får anden medicin. Det skyldes, at en stor dosis af vitaminer eller mineraler kan nedsætte eller forstærke virkningen af medicinen. Det kaldes interaktion.

For eksempel kan C-vitamin forstærke virkningen af blodfortyndende medicin, mens zink og jern kan hæmme virkningen af antibiotika.

Du kan læse, om et stærkt vitamin- eller mineralpræparat har kendte bivirkninger eller interaktioner i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af godkendte stærke vitamin- og mineralpræparater.

Godkendte stærke vitamin- og mineralpræparater

Oplever du bivirkninger i forbindelse med et vitamin- eller mineralpræparat, kan du kontakte din læge. Lægen indberetter bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Du kan også selv indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen via et elektronisk indberetningsskema.

Sundhedsstyrelsen: Meld en bivirkning eller utilsigtet hændelse

Hvis du vil vide mere om stærke vitamin- og mineralpræparater 

Sundhedsstyrelsen: Vitamin- og mineralpræparater

Sundhed.dk: Om lægemidler, naturlægemidler, mineraler, vitaminer, kosttilskud

Medicinmedfornuft.dk: Vitaminer og mineraler