Traditionelle plantelægemidler

Traditionelle plantelægemidler er baseret på planter, der traditionelt har været brugt i en medicinsk sammenhæng, men hvor virkningen af planten ikke er videnskabeligt bevist.

For at et produkt kan blive godkendt som et traditionelt plantelægemiddel, skal producenten kunne dokumentere, at planten har været brugt medicinsk i mindst 30 år, heraf mindst 15 år inden for EU.

Hvad bruges traditionelle plantelægemidler til?

I modsætning til konventionelle lægemidler er traditionelle plantelægemidler kun beregnet til behandling af lettere sygdomme, hvortil du normalt ikke vil søge læge.

I de såkaldte plantemonografier fra EU kan du se den dokumentation, der findes om forskellige planters effekt og sikkerhed i medicinsk brug. Du kan også læse om, hvad de enkelte planter traditionelt bruges mod.

Plantemonografierne er udarbejdet på engelsk af et udvalg under Det Europæiske Lægemiddelagentur.

EU's plantemonografier

Bivirkninger og interaktion

Der kan være risiko for bivirkninger ved brug af traditionelle plantelægemidler.

Der kan også opstå problemer, hvis du tager traditionelle plantelægemidler samtidig med, at du får anden medicin. Det skyldes, at traditionelle plantelægemidler kan nedsætte eller forstærke virkningen af medicinen. Det kaldes interaktion.

De kendte bivirkninger og interaktioner ved brug af traditionelle plantelægemidler fremgår af EU’s plantemonografier.

EU's plantemonografier

Oplever du bivirkninger ved brug af traditionelle plantelægemidler, kan du kontakte din læge. Lægen indberetter bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Du kan også selv indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen via et elektronisk indberetningsskema.

Dundhedsstyrelsen: Meld en bivirkning eller utilsigtet hændelse