EU's urtedirektiv

Med det formål at regulere markedet og sikre større sikkerhed for forbrugerne har EU vedtaget et direktiv om traditionelle plantelægemidler.

Det drejer sig om det såkaldte urtedirektiv.

Indhold

Direktivet føjer endnu en kategori til de forskellige former for naturmedicin, der foruden naturlægemidler, homøopatiske lægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater nu også tæller traditionelle plantelægemidler.

For at en plante kan blive godkendt som et traditionelt plantelægemiddel, skal planten have været anvendt medicinsk i mindst 30 år, heraf mindst 15 år inden for EU.

Lavere krav til dokumentation af effekt

I modsætning til for eksempel naturlægemidler hvor der stilles krav til videnskabelig dokumentation af effekt, skal producenten af et traditionelt plantelægemiddel blot sandsynliggøre effekt ved henvisning til traditionel anvendelse. 

Der stilles derfor ikke så høje krav til dokumentation af effekt for traditionelle plantelægemidlers vedkommende som for naturlægemidler. 

Producenten skal dog stadig fremlægge dokumentation for indsamling og dyrkning af lægeplanterne og holdbarhedsresultater af produktet.

EU's plantemonografier

Et udvalg under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) står bag en fælles liste over planter, der efterlever kravene til traditionel anvendelse. Listen indeholder de såkaldte plantemonografier.

Listen gælder i alle EU-lande og skal gøre det lettere for producenter at markedsføre nye produkter. Producenterne behøver ikke hver især indsamle oplysninger om traditionel anvendelse af en given plante, men kan nøjes med at henvise til listen.

Under plantemonografierne kan du finde informationer om:

  • Erfaringer med virkning,
  • hvor længe planten har været brugt medicinsk inden for EU og
  • hvad den traditionelt bruges mod.

Læs mere om EU's plantemonografier og find links til plantemonografierne listet efter planternes latinske betegnelser. Selve plantemonografierne er på engelsk.

EU's plantemonografier